Nezaradené

Ako pôsobí jazyk, ktorým hovoríme na naše vnímanie sveta?

Jazyk, ktorým hovoríme ovplyvňuje, ako myslíme…

Ľudia hovoriaci viacerými jazykmi majú množstvo výhod. Najmä pracovných. Ovládanie viacerých jazykov cibrí našu myseľ a mozog a odďaľuje degeneratívne ochorenia ako je demencia a Alzheimer.

Vedci v novom výskume zistili, že jazyk, ktorým hovoríme ovplyvňuje spôsob, akým myslíme. V nedávnej štúdií zverejnenej v Psychological Science študovali vedci nemecko a anglicko hovoriacich ľudí. Jednak tých, ktorí hovoria len jedným z jazykov a skupinu ľudí, ktoré ovládajú oba.

Ľuďom vedci ukázali videoklipy s pohybom. Žena v nich smerovala k autu a muž na bicykli k supermarketu a potom vedci chceli, aby ľudia dané scény opísali. Tí, ktoré ovládali len nemecký jazyk mali tendenciu popisovať akciu, ale aj cieľ tejto akcie. Klipy opísali slovami „žena ide k svojmu autu“ alebo „muž bicykluje smerom k supermarketu“. Angličania opísali scény inak. „Žena ide a muž jazdí na bicykli“. Akciu popísali bez jej cieľa.

Výskum dokázal, že všetko závisí od gramatických konštrukcií, ktoré sa v danom jazyku nachádzajú a sú používané. Tieto zaužívané konštrukcie nás aj nepriamo nútia, ako rozmýšľať. Na výskume bolo vidieť, že Nemci sa zamerali na výsledok akcie, no anglicky hovoriaci ľudia venovali viac pozornosti samotnej akcii.

Keď však vedci vymenili skupinu a na videá sa pozerali bilingválni a odpovedať mali v cudzom jazyku, odpovedali tak, ako rodení Angličania či Nemci. Keď im však pustili nové videá a mali premýšľať a odpovedať vo svojom jazyku, zhodli sa už s odpoveďami ľudí s rovnakým rodným jazykom.

Ľudia, ktorí ovládajú viac jazykov v každom z nich vyjadrujú inak svoje emócie. Pri používaní rôznych jazykov nesú emócie rozličnú rezonanciu. Pri používaní iného jazyka, ako je náš vlastný, zvykneme byť tiež ekonomickejší vo vyjadrovaní.

.src

img: FuzzBones

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť