modre oci
CODYR VIA WIKIPEDIA//CC BY 2.0
Nezaradené

ARCOSANTI: Takto vyzerá zatiaľ nedokončené mesto budúcnosti

Mesto, v ktorom budovy tvoria jeden funkčný organický a estetický celok.

Približne 112 km severne od Phoenixu sa nachádza mesto Arcosanti, futuristické púštne mesto, ktoré navrhol taliansky architekt Paolo Soleri. Mesto vychádza z koncepcie zvanej arkológia, ktorá spája architektúru s ekológiou.

Je priamou reakciou na rozpínavosť obrovských sídelných štruktúr, kde dochádza k permanentnému znečisťovaniu a devastácii zvyškov životného prostredia ako aj k deformácii sociálnej sféry.

Foto: saguaroland

Arcosanti je malé mesto, v ktorom dokáže žiť približne 5000 ľudí na ploche 10 akrov, obklopené zeleným ochranným vegetačným pásom. Soleri veril, že tento druh mestského usporiadania bude podporovať upevnenie vzťahov medzi ľuďmi, rovnako udržateľnosť i zníženie odpadu. Mesto nebolo nikdy oficiálne dokončené, napriek tomu však priťahuje turistov, umelcov i zopár takých, ktorí sa snažia dokončiť Paolov sen o meste budúcnosti.

Foto: port-magazine.com

Daná oblasť sa vyznačuje vysokou priemernou teplotou a minimálnym ročným úhrnom zrážok, použité technológie preto využívajú miestne obnoviteľné zdroje energie, ako sú vietor (komínový efekt, pasívne veterné turbíny) a slnko (viacplášťový systém budov, membrány).

Prototyp mesta zahŕňa multifunkčné budovy, kreatívne štúdiá, galériu, prírodný amfiteáter, apartmány a iné. Ako stavitelia na tomto komplexe pracujú zväčša študenti, zmluvne zaviazaní vzdať sa odmeny v prospech privilégia byť členom komunity Paola Soleriho. Učňovské časti sú tvorené 4 m vysokými kubickými objemami s kruhovými oknami.

Ak vás zaujalo mesto budúcnosti, môžete si pozrieť jeho virtuálnu prehliadku.

zdroj: mentalfloss.com

zdroj: rovart.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť