Nezaradené

Čo o vás hovoria statusy na Facebooku? Štúdia ukázala, že pravdu

Facebook sa v poslednej dobe stáva pre psychológov jedným z najväčších zdrojov informácií o duševnom zdraví populácie. Psychológovia z londýnskej Brunel University ako prví skúšali zistiť, čo vedie ľudí k tomu, že vôbec niečo na Facebook zverejnia.

Zhromaždili pre túto štúdiu údaje od 555 užívateľov najväčšej sociálnej siete sveta – a zamerali sa na zistenie piatich základných charakterových vlastností týchto ľudí: mieru extroverzie, neuroticizmu, otvorenosti, prívetivosti a svedomitosti. Zistili, že:

Ľudia s nízkym sebavedomím posielajú na FB výrazne častejšie správy o ich súčasných vzťahoch a partneroch.
Ľudia s výraznými narcistickými rysmi zase častejšie uverejňujú informácie o svojich úspechoch – čakajú pri tom na „potlesk uznania“. Tieto príspevky tiež majú nadpriemernú mieru lajkov a zdieľaní – čo naznačuje, že ich stratégia funguje.
Narcisti (a narcisky) tiež omnoho častejšie informujú sociálne siete o svojich diétach a športových výkonoch. Snažia sa, aby o všetkom, kde sa prejavujú ich úspechy, vedelo čo najviac ľudí.

Dr Tara Marshallová, ktorá sa na štúdii podieľala, hovorí: „Nebude asi prekvapením, že statusy na Facebooku reflektujú niečo z povahy ľudí. Ale je dôležité si uvedomiť, že rôzne skupiny ľudí postujú informácie a statusy s celkom odlišnou motiváciou. Je to viditeľné napríklad u osôb, ktorých príspevky majú málo pozitívnej väzby – ide o jedinca, ktorí aj v reálnom živote často trpí samotou a vylúčením.“ V ich prípade bývajú statusy motivované túžbou vyvolať od sledujúcich akúkoľvek reakciu…

Vedci budú v tejto práci pokračovať na mieste, kde skončili: budú teraz študovať, aké motívy vedú ľudí k lajkovaniu príspevkov. Mohlo by to totiž vysvetliť niekoľko rozporov, na ktoré už narazili. Napríklad typickí narcisti mávajú veľa lajkov – čo ale môže byť spôsobené tým, že okolie ich charakterový rys toleruje, pritom s ním ale reálne nesúhlasí…

Dôležité je však jedno zásadné zistenie: to, ako sa ľudia prezentujú na Facebooku, veľmi dobre zodpovedá tomu, akí v skutočnosti sú. Až vám niekto bude tvrdiť, že na FB sa schválne chová úplne inak, veľmi mu to neverte…

.src

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť