modre oci
shutterstock.com
Nezaradené

Dážďovky sú pre našu planétu dôležitejšie než by ste si mohli myslieť…

Veľa z nás ich veľmi neobľubuje, sú slizké a nie veľmi sympatické, no zato veľmi užitočné.

Mnohým zvieratám sa v poslednej dobe (konečne) venuje zvýšená pozornosť. Najmä v prípadoch, v ktorých ide o ohrozené druhy. To je, samozrejme, v poriadku. Na druhej strane sa však veľmi málo hovorí o tomto malom tvorovi, ktorý je omnoho užitočnejší ako väčšina živočíchov na planéte.

Ekológovia označujú dážďovky za „kľúčový druh“, pretože v prírode zabezpečujú mnoho dôležitých procesov.

1. Recyklátori

Foto: shutterstock.com

Dážďovky jedia napríklad spadnuté lístie či malinké uhynuté živočíchy. Svojimi výkalmi následne kvalitne hnoja pôdu (cca 1,5 násobok ich telesnej hmotnosti- za deň) a tvoria tak ideálne podmienky pre rastliny, ktoré v nej žijú.

Počas istej štúdie nahradili štandardné hnojivá dážďovkami. Produkcia plodín sa zvýšila až o 30%.

2. Prevzdušňovače

Svojím pohybom premiešavajú a prevzdušňujú pôdu. Tá je potom úrodnejšia a klesá aj riziko erózií a povodní.

3. Ukazovače kvality pôdy

Foto: shutterstock.com

Dážďovky sú veľmi citlivé na látky v pôde, akými sú pesticídy alebo nežiaduce ťažké kovy. Ich zdravotný stav je užitočným meradlom na zhodnotenie kvality pôdy.

4. Potrava

Svoju dôležitú úlohu plnia aj v potravinovom reťazci. Zgustne si na nich totiž mnoho väčších živočíchov.

5. Čističe

Sú dokonca schopné „opraviť“ človekom poškodenú pôdu. Výskum naznačuje, že dážďovky dokážu vyčistiť pôdu, ktorá je kontaminovaná ťažkými kovmi (napríklad olovom).

Pre vyššie spomínané dôvody je skutočne podstatné starať sa o všetky živočíchy, nielen o tie, ktoré je dobre vidieť a sú krásne a majestátne (tigre, pandy, nosorožce). Bez dážďoviek by totiž mohol život skončiť veľmi rýchlo. Keďže sú také dôležité pre kvalitu pôdy, v ktorej nám rastie potrava.

Foto: shutterstock.com

zdroj: iflscience.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť