modre oci
Nezaradené

Dlhé pozeranie sa niekomu do očí môže navodiť stav ako po drogách

Taliansky psychológ podnikol zaujímavý experiment.

Taliansky psychológ, Giovanni Caputo z University of Urbino, prišiel na to, ako navodiť zmenené stavy vedomia bez užitia drog. Experiment podnikol na 20 dobrovoľníkoch (15 žien), ktorí sedeli oproti sebe a pozerali sa jeden druhému do očí naraz 10 minút. Účastníkom sa to zdalo ako celkom jednoduchá úloha, no časom zistili, že v tom niečo je. Toto dlhé pozeranie si do očí viedlo dobrovoľníkov k mimotelovým zážitkom, tiež im to spôsobilo, že videli príšery alebo videli samých seba v tvári toho druhého.

Dobrovoľníci sedeli v slabo osvetlenej miestnosti 1 meter od seba. Osvetlenie bolo dostatočné na to, aby dobrovoľníci ľahko rozoznali tvárové rysy svojho partnera pri experimente, no dostatočne nízke, aby znižovalo ich celkové vnímanie farieb.

Experimentu sa zúčastnilo aj ďalších 20 dobrovoľníkov, tí vedeli o experimente veľmi málo. Bolo im povedané len to, že ide o meditáciu s otvorenými očami. Títo ľudia sedeli v ďalšej slabo osvetlenej miestnosti. Takisto sa mali pozerať 10 minút, no nie do očí človeka, ale na prázdnu stenu.

Po uplynutí 10 minút boli všetci dobrovoľníci požiadaní, aby vyplnili dotazníky vzťahujúce sa k tomu, čo zažili počas a po experimente. Jeden dotazník bol zameraný na akékoľvek disociatívne symptómy (narušenie integrovaných funkcií vedomia, pamäti, identity, vnímanie vnútorného prostredia, vidiny v skreslených farbách), ktoré dobrovoľníci mohli zažili a druhý dotazník bol zameraný na to, čo si všimli v ich partnerovej tvári alebo v ich vlastnej tvári.

Disociácia býva spôsobená liekmi, alkoholom, drogami a viditeľne aj dívaním sa dlhšiu dobu do očí či na stenu. Účastníci experimentu, ktorí sa pozerali do očí druhému človeku povedali, že zažili niečo ako nikdy predtým. 10 minútové nepretržité hľadenie do očí malo vplyv na vizuálne vnímanie a krátkodobý duševný stav dobrovoľníkov.

Disociatívne symptómy vyvolala najmä znížená intenzita farieb v miestnosti, ticho a dlhý čas. 90% ľudí zo skupiny, ktorá sa pozerala jeden druhému do očí videlo deformované tvárové rysy, 75% ľudí uviedlo, že videli monštrum, 50% dobrovoľníkov napísalo, že videli záblesky svojej vlastnej tváre v ich partnerovej tvári a 15% napísalo, že videli tvár niekoho blízkeho.

.src

img: Nadezda Cruzova/Shutterstock.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť