modre oci
Nezaradené

Holotropné dýchanie

Holotropné dýchanie – predýchajte sa do prenatálneho obdobia. Korene holotropného dýchania smerujú do 60. rokov bývalého Československa, kde psychiater MUDr. Stanislav Grof zahájil svoj celkovo tridsaťpäťročný výskum mimoriadneho stavu vedomia. Po odchode do USA v ňom pokračoval aj so svojou manželkou Christinou. Dnes patrí pán Grof k svetovo uznávaným autoritám vo svojom obore. Samotný názov holotropné dýchanie vyjadruje v preklade „smerujúce k celistvosti“. Aj keď sa prioritne nejedná o liečebnú metódu, ale o lepšie sebapoznanie, v konečnom dôsledku môže holotropné dýchanie byť spúšťačom mnohých uzdravovacích procesov nášho emočného a psychosomatického stavu. Hlavným cieľom tejto účinnej metódy sebapoznania je nahliadnutie do vlastnej psychiky, prežitie všetkých rovín ľudských zážitkov, odhalenie koreňov nášho neproduktívneho chovania, čo nakoniec povedie k odstráneniu mnohých psychických blokov a odbúraniu negatívnych spomienok. Pomocou holotropného dýchania sa totiž môžete vrátiť až k zážitkom v prenatálnom období, teda v maternici vašej matky. Je nesmierne dôležité, aby sa holotropné dýchanie vykonávalo pod dohľadom skúseného a vyškoleného pracovníka, certifikovaného od doktora Grofa. 
SRC

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť