nahnevany pes a uhryznutie
Veda a technika, Zvieratá

Môže počasie ovplyvniť to, či vás pes pohryzie? Vedci hovoria, že áno. Ak je takéto počasie, svojho psa neprovokujte!

Mnohí z nás majú v domácnosti psa. Pravdepodobne si povieme, že ho máme celého prečítaného. No nie je tomu celkom tak. Nedávno sme si napríklad ukázali, že psy prežívajú pubertu rovnako ako ľudia.

Dnes sa pozrieme na ďalšiu tému, ktorá súvisí s pohryznutím. Určite ste už postrehli, že váš pes je niekedy viac a niekedy menej podráždený. Je to normálne. Aj my ľudia sme náladoví. No čo vplýva na náladovosť psov? Výskumníci z Springer Nature sa pozreli na to, či počasie môže ovplyvniť náladu psa a prišli so zaujímavými zisteniami.

Predchádzajúce výskumy dokazujú, že horúce počasie a vyššie úrovne znečistenia vzduchu môžu byť spojené so zvýšenou agresivitou u ľudí, opíc, potkanov a myší. Avšak doposiaľ nebolo preukázané, či sa aj agresia psov voči ľuďom riadi týmto trendom.

Podľa článku zverejneného v Scientific Reports môže dochádzať k častejším uhryznutiam psov – a to až do jedenásť percent – v dňoch s horúcejším, slnečnejším počasím a vyššou úrovňou znečistenia vzduchu. Avšak autori upozorňujú, že je potrebné získať ďalšie údaje a uskutočniť ďalšie výskumy na potvrdenie týchto zistení, uvádzajú výskumníci v tlačovej správe.

Ako sa vedci dopracovali k tomuto výsledku?

Clas Linnman a jeho kolegovia skúmali údaje o ukryznutiach psov v ôsmich amerických mestách ako sú Dallas, Houston, Baltimore, Baton Rouge, Chicago, Louisville, Los Angeles a New York City – v období od roku 2009 do roku 2018. Údaje boli buď získané z verejne dostupných repozitárov zaznamenaných orgánmi pre kontrolu zvierat alebo na základe predchádzajúcich zostáv uhriznutí psov. Celkovo sa im podarilo zozbierať 69 525 záznamov nahlásených uhryznutí psom, čo predstavuje priemerne tri uhryznutia denne počas desiatich rokov. Autori skúmali vzťah medzi mierami uhryznutí psov a dennými úrovňami jemných častíc (PM2,5. Pozn. redakcie: ide o úroveň znečistenia ovzdušia. PM2,5 sú častice s priemerom do 2,5 mikrónov), ozónu a teploty. Skúmali tiež úrovne UV žiarenia a zrážok.

Autori tvrdia, že počet uhryznutí psov sa zvýšil o 11 percent v dňoch s vyššími úrovňami UV žiarenia, o 4 percentá v dňoch s vyššími teplotami a o 3 percentá v dňoch s vyššími úrovňami ozónu. Naopak, počet uhryznutí psov sa mierne znížil (o jeden percentuálny bod) v dňoch s vyššími úrovňami zrážok. Autori nezaznamenali žiadne zmeny v počte uhryznutiami psov v dňoch s vyššími úrovňami PM2,5.

Autori tvrdia, že záznamy o kusnutiach psov nezahŕňajú informácie o iných faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť riziko uhryznutia, ako je napríklad plemeno, pohlavie alebo to, či bol pes kastrovaný alebo sterilizovaný. Okrem toho neboli dostupné žiadne informácie o predchádzajúcich interakciách medzi psom a obetou uhryznutia, ako napríklad o tom, či bola osoba s psom oboznámená alebo sa k nemu správala neadekvátne.

Autori tvrdia, že tieto zistenia sa dajú prepojiť s vyššími teplotami a úrovňami znečistenia vzduchu a agresiou medzi. Avšak dopĺňajú, že je potrebný ďalší výskum na potvrdenie výsledkov práce a preskúmanie tohto vzťahu.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť