modre oci
Nezaradené

Myslíte si, že ovládate spisovnú slovenčinu?

Nasledujúce slová sú zoradené v poradí: NESPRÁVNE – SPRÁVNE

alergológ, alergologička − alergiológ, alergiologička
aloe (gréc.) − aloa
bdi! bdite! (čes.) − bdej! bdejte!
blahodárny − blahodarný
blomba − plomba
botník (čes.) − topánkovník
buď na mňa milý − buď ku mne milý
cop (čes.) − vrkoč
cez sto ľudí − vyše, viac ako sto ľudí
cez to všetko − napriek tomu, jednako
čabajská klobása − čabianska klobása
ďaleko viac − omnoho viac, oveľa viac
darček pre potešenie − darček na potešenie
deleno − delené
detský kočiar − detský kočík
dokazovací materiál − dôkazný, dôkazový materiál
doprovod (čes.) − sprievod, sprevádzanie
dres (kuchynský) − drez, ale: dres = časť šport. úboru
dvestý − dvojstý
dvetisíci − dvojtisíci
fénovať − sušiť (vlasy)
guličkové pero (čes.) − guľkové, guľôčkové pero
habsburgský − habsburský
hranolky (čes.) − hranolčeky
hrať na klavír − hrať na klavíri
chválabohu − chvalabohu
ísť pre vodu − ísť po vodu
je pravdou, že/je faktom, že − je pravda, že/je fakt, že
jeden nikdy nevie − ktože ho (tam) vie
jednať − konať, robiť, počínať si, zaobchádzať
jednorázove − jednorazovo
k čomu je to dobré? − na čo je to dobré?
kde ideš? − kam ideš? (smer)
kľud − pokoj
Koho je to kniha? − Čia je to kniha?
kvôli chorobe neprišiel − pre chorobu neprišiel
mať otázku na niekoho − mať otázku k niekomu
mať dopad − zasahovať, vplývať
mlsný (čes.) − maškrtný
náchylný k niečomu − náchylný na niečo
nápodobne (čes.) − podobne
naviac − navyše, nadmieru, popritom, pritom, okrem toho, zároveň, k tomu
neurčitá doba − neurčitý čas
nula celá osem desatín − nula celých osem desatín
obaja neprišli − ani jeden neprišiel
obtiaž − ťarcha; ťažkosť, ťažoba
odraziť sa na cene − prejaviť sa na cene
odviedli kus dobrej práce − urobili kus dobrej práce
parapeta − parapet
perináč − perinák, periniak
počas voľného času − vo voľnom čase
poloostrov − polostrov
poľovnícky − poľovný (lístok, pes)
porcovať − porciovať
potencionálny − potenciálny, možný
potrebný k niečomu − potrebný na niečo
pozbierať − pozberať (úrodu)
pre túto chvíľu − na túto chvíľu
určený pre niečo − určený na niečo
prechod − priechod (pre chodcov)
prídite! − príďte!
rozospalý − rozospatý, rozospaný
súhlas k niečomu − súhlas na niečo
to nevadí − to nič, nič to
(prísť) za hodinu − (prísť) o hodinu
zadĺžiť sa − zadlžiť sa
závislý na drogách − závislý od drog
je tu pekne, že? − všakže je tu pekne?
pekný výhľad, že? − pekný výhľad, však?
je to tak, že áno? − je to tak, všakver?

Zdroj: J. Šimurka: Slovenčina do vrecka, vydavateľstvo Enigma 2005.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť