Nezaradené

NASA chce na Venuši založiť mesto vznášajúce sa nad oblakmi

Zatiaľ čo Mars sa nám momentálne javí ako najvhodnejšia planéta na osídlovanie, skupina vedcov z NASA začala uvažovať nad ďalšou inovatívnou myšlienkou, a tou je obývať atmosféru Venuše, konkrétne vybudovať mesto vznášajúce sa v jej oblakoch.

Väčšine vedcom sa páči idea osídliť si Mars, nakoľko klimatické podmienky, aké sa tam vyskytujú, sú podobné k tým na Zemi. Zemská atmosféra má spomedzi všetkých planét slnečnej sústavy najbližšie práve k tej na Marse, dokonca ani priemerná teplota na Marse nie je príliš nízka (okolo -63°C). Dokonca, podobne ako na Zemi sa na Marse vyskytujú masívne polárne čiapky (vedci sa domnievajú, že sa v nich nachádzajú zamrznuté zásoby vody).

Ale čo Venuša, ktorá je k Zemi najbližšie? Venuša je v skutočnosti tiež veľmi podobná Zemi, hoci je o dosť horúcejšia. Napriek tomu majú tieto dve planéty podobnú veľkosť, hustotu, hmotnosť, gravitáciu a zloženie. Hlavný dôvod, prečo sa vedci doteraz nesnažili dostať ľudí na Venušu, je kvôli jej teplote.

Venuša je najhorúcejšou planétou našej slnečnej sústavy. Na povrchu dosahuje teploty okolo 465°C (870°F) – pri takejto teplote sa taví olovo. Navyše je celá planéta obalená do hustého ovzdušia s oblakmi obsahujúcimi toxickú kyselinu sírovú, pričom tlak je tam pribl. 90 krát väčší, ako na Zemi.

Venušin povrch sa teda javí byť pre nás neobývateľným, no v NASA vznikajú domnienky, že jej atmosféra by mohla byť použiteľná. V Langley Research Center sa už začali zbierať zaujímavé nápady a idey pre potencionálne budúce misie smerujúce do Venušinej atmosféry.

Program venujúci sa tomuto výskumu má názov High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC), a zahŕňa série výprav, ktoré sa začnú zaslaním robota do Venušinej atmosféry za účelom analyzovania chemických prvkov vyskytujúcich sa v nej. Následne sa do Venušinej atmosféry vyšle ľudská posádka na pribl. 30 dní. Ak bude misia úspešná, ďalšia posádka strávi v tejto atmosfére celý rok, a možno sa už aj ona podujme na budovaní „mesta v oblakoch“.

Faktor, ktorým sa tieto misie líšia od ostatných vesmírnych, je nasledujúci: NASA chce vytvoriť héliom naplnené vzducholode poháňané slnečnou energiou. Vzducholoď, ktorá bude určená pre robota skúmajúceho chemické prvky v atmosfére, bude dlhá približne 31 metrov, zatiaľ čo vzducholoď pre ľudskú posádku bude mať približne 130 metrov do dĺžky. Povrch plášťa naplneného héliom bude obsahovať solárne panely, gondola pod plášťom bude určená pre rôzne prístroje a ovládanie vzducholode. V prípade, že pôjde o vzducholoď pre ľudskú posádku, bude sa v gondole vyskytovať ubytovňa pre ľudí a zároveň bude pre nich dostupný aj prostriedok na umožnenie prepravy na orbitu Venuše a následne na Zem.

Vzducholoď sa bude nadnášať 50 km (31 míľ) nad povrchom Venuše. Tlak v takejto výške je iba 1 atmosféra a teplota je okolo 75°C. Zároveň bude mať vzducholoď dostatočný príjem solárnej energie na pohon prístrojov (oveľa viac, ako na Marse), a radiácia v takmto prostredí by mala byť podobná, ako na Zemi (napr. v Kanade).

Všetko, čo bolo spomenuté znie celkom dobre, avšak samozrejme existujú mnohé prekážky, ktoré sa potrebujú riešiť. Stále otvorenou otázkou ostáva doprava samotných vzducholodí do atmosféry Venuše a naplnenie ich plášťa héliom, veľký otáznik ešte visí aj na bezpečnej doprave ľudí na Zem a pod. Idea je to vzrušujúca a napínavá, dúfam čoskoro uvidíme, ako sa s tým vedci z NASA popasujú.

Zdroj: iflscience.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť