Nezaradené

Odkaz pre mimožemštanov – Projekty Voyager, ktoré stále fungujú

V roku 1977 vypustila NASA sondy Voyager 1 a 2 k vonkajším planétam slnečnej sústavy. Ich úlohou bolo posielať fotky na Zem. Vďaka týmto sondám dnes máme desiatky tisíc fotiek rôznych vesmírnych telies. Obe sondy prešli okolo obežnej dráhy Pluta rýchlosťou približne 60 000 km/h a naďalej nám posielajú zábery.

Predpokladá sa, že budú fungovať až do roku 2025, kedy im dôjde energia. Za približne 40 tisíc rokov prejde Voyager 1 v blízkej vzdialenosti okolo hviezdy Gliese 445 a približne v rovnakom čase bude Voyager 2 blízko hviezdy Ross 248. Ak sa v niektorej z týchto sústav nachádza život, je možné, že sa im podarí našu sondu zachytiť.

NASA pre to navrhla, aby sonda niesla posolstvo pre možných obyvateľov iných planét a tak je v oboch sondách zvuková nahrávka. Tieto pozlátené medené záznamy obsahujú zmes zvukov a hudby z celej planéty. Prípadnému nálezcovi pomôžu správu dekódovať analógovo zakódované obrazy v platniach. Okrem toho je v sonde prvok urán 238 na základe ktorého si bude môcť nálezca vypočítať vek sondy.

Na stránke voyager.damninteresting si môžete pozrieť online simuláciu toho, čo môžu po vylúštení nášho odkazu vidieť a počuť prípadný nálezcovia z inej planéty. Okrem toho nájdete aj technické detaily a pozadie tohto zaujímavého projektu.

Na platni sú nahraté rôzne zvuky z našej planéty, ako napríklad zvuky prírody alebo rôznych strojov. Okrem toho sa tam nachádzajú aj ukážky rôznej hudby a hovorené slovo. Slovenský odkaz sa tam ale nedostal.

Na platni je zakódovaných aj 121 obrázkov. Prvý z nich je kalibračný kruh, ktorý slúžia na overenie toho, či sa podarilo správne nálezcovi dekódovať odkaz. Spočiatku obrázky pomocou schém opisujú slnečnú sústavu, našu planétu ale aj stavbu ľudského tela. Potom nasledujú farebné obrázky, ktoré zobrazujú rôzne kúty sveta a ľudí v nich.

Pravdepodobnosť, že našu sondu niekto objaví je malá. Ale na druhej strane sonda vydrží vo vesmíre veľmi dlhú dobu a tak to nemusí byť celkom beznádejné.

Možno to bude ako s odkazom vo fľaši, ktorý našli námorníci…

 

zdroj: damninteresting.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť