modre oci
Nezaradené

Pizza štátneho dlhu na jedného obyvateľa krajiny: Kto si uchmatol najväčší kúsok?

Ingredienciami tejto pizze sú jednotlivé štáty. Krajiny s najväčším štátnym dlhom sa nachádzajú v jej strede. Sumy uvedené pri štátoch predstavujú podiel každého občana na štátnom dlhu jeho krajiny.

 

 

 

V prvej desiatke sa nachádzajú :

Japonsko : 85 695 $

Írsko: 67148 $

Singapur: 56113 $

Belgicko: 44203 $

USA: 42504 $

Taliansko: 40461 $

Island: 39732 $

Veľká Británia: 36206 $

Austrália: 23356 $

 

pizzimg: via bigthink.com

Ako možno vidieť, prvú desiatku tvoria rozvinuté krajiny s vysokými príjmami. Možno tak tvrdiť, že čím je krajina bohatšia, tým je jej dlh väčší. Táto úmera podobne platí aj na opačnej strane spektra. Občania niektorých najmenej rozvinutých krajín sú zároveň najmenej zaťažení štátnym dlhom.

Patria sem napríklad:

Libéria: 27 $

Tadžikistan: 51 $

Demokratická republika Kongo: 91 $

Burundi: 98 $

Kiribati: 127 $

Malawi: 172 $

Uzbekistan: 177 $

Uganda: 194 $

Haiti: 204 $

Mali: 208 $

Samozrejme vzťah „čím rozvinutejšia krajina, tým väčší dlh“ neplatí vždy a dlh v prepočte na počet obyvateľov je v niektorých rozvinutých krajinách relatívne nízky.

Farebné znázornenie krajín vyjadruje štátny dlh, ako podiel na HDP:

Zelená –  znamená štátny dlh tvorí menej, ako 30% HDP;

žltá –  je medzi 30% až 60% HDP;

oranžová –  indikuje úroveň dlhu medzi 60% až 100% HDP;

červená –  znamená to, že dlhuje väčšiu hodnotu, ako je schopná vyprodukovať za jeden celý rok.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť