rieka ganga
Nezaradené

Rieka Ganga prináša skôr choroby a smrť ako znovuzrodenie. Telá zosnulých sú pre vysoké náklady spopolnené len do polovice!

Ganga je rieka, ktorá preteká Indiou a Bangladéšom a je považovaná za cezhraničnú rieku Ázie. Jej dĺžka je 2 525 km a pramení v západných Himalájach v indickom štáte Uttarakhand. Znečistenie Gangy, ktorá je najväčšej riekou Indie, predstavuje vážne ohrozenie ľudského zdravia a širšieho životného prostredia, píše wikipedia.org.

Rieka je silne znečistená ľudským odpadom a priemyselnými kontaminantmi, no zároveň zásobuje vodou asi 40 % obyvateľov Indie v 11 štátoch a slúži odhadovanej populácii 500 miliónov ľudí, čo je viac ako ktorákoľvek iná rieka na svete. Až 600 kilometrové úseky rieky boli vyhlásené za ekologicky mŕtve zóny.

Znečistenie rieky Ganga, podobne ako mnohých iných riek, je spôsobené hlavne odvádzaním ľudských a živočíšnych odpadových vôd, nárastom hustoty obyvateľstva a ukladaním priemyselného odpadu do rieky. Rieka preteká 100 mestami s počtom obyvateľov nad 100 000 a mnohé z miest sú zdrojom splaškovej vody s vysokým obsahom organických látok. Okolo Gangy je umiestnených veľa priemyselných miest, kde sa nachádzajú garbiarne, chemické závody, textilné továrne, liehovary, bitúnky a nemocnice, ktoré vypúšťajú svoj neupravený odpad do rieky. Väčšina odpadu, ktorý sa dostane do rieky, sa skladuje na brehoch rieky.

Náboženstvo prináša ľuďom nádej na lepší život

Počas festivalových sezón sa viac ako 70 miliónov ľudí v tejto rieke kúpe, aby sa tak očistili od minulých hriechov podľa náboženských tradícií. Avšak niektoré materiály, ako jedlo, odpad alebo lístie, zostávajú v rieke a prispievajú k jej znečisteniu. Podľa tradičného presvedčenia, spopolnenie na brehoch rieky a následné splavenie do Gangy očistí hriechy tých, ktorí zomrú a odnesie ich priamo k spáse. Len vo Varanasi sa každý rok spopolní približne štyridsaťtisíc tiel, ktoré sa ukladajú do rieky Ganga. Mnohé rodiny si nemôžu dovoliť náklady na dostatočné množstvo dreva na kremáciu, preto sa mnohé telá, ktoré sú uložené do rieky, spália len do polovice, vysvetľuje wikipedia.org.

Tradícia hovorí že, ak sa niekto ponorí do rieky Ganga, znamená to, že získava karmické očistenie a novú príležitosť začať život s čistým štítom. Hádzanie popola do Gangy je považované za dar mŕtvym, pretože to dáva zosnulým druhú šancu znovu sa narodiť v lepšom živote. Táto myšlienka o odpustení a druhých šanciach prináša nádej pre ľudstvo.

V hinduistickom náboženstve rieka Ganga predstavuje zosobnenie bohyne očisty a odpustenia. Rieka je uctievaná hinduistami pod mnohými menami a často sa zobrazuje ako krásna spravodlivá žena, ktorá jazdí na božskom stvorení podobnom krokodílovi, ktoré sa nazýva makara. Rieka je známa ako Ganga Mata alebo Matka a nie je spojená s ničím deštruktívnym alebo hrôzostrašným, aj keď by ju mohli považovať za mocnú a divokú, keďže ide o rieku v prírode. V hinduistických verziách sa tiež hovorí, že Ganga je matkou iných bohov.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť