modre oci
Nezaradené

Súdny kreslič FBI experimentoval na tému ženskej krásy

Experimentu týkajúceho sa ženskej krásy sa zúčastnil kreslič FBI Gil Zamora. Jeho úlohou bolo nakresliť dva portréty jednej a tej istej ženy – jeden na základe jej vlastného opisu, druhý na základe opisu danej ženy cudzou osobou. Rozdielnosť týchto dvoch kresieb bola vo väčšine prípadov šokujúca!

Vnímame sa inak, ako nás vnímajú ostatní

Prostredníctvom služieb súdneho kresliča FBI Gila Zamoru sa uskutočnil pokus týkajúci sa subjektívneho vnímania svojho vzhľadu a toho, ako náš vzhľad vnímajú cudzí ľudia. Gil Zamora pôsobí v FBI 28 rokov a v rámci svojej kariéry nakreslil viac ako 3000 obrázkov potenciálnych zločincov na základe ich opisu obeťami či svedkami.

Tento experiment mal dokázať, že ženy sú samé sebe najväčšími kritikmi a kladú na seba vyššie nároky, ako na ne kladie okolie. Zamora pri experimente kreslil tvár ženy sediacej za plentou na základe jej vlastného opisu. Následne na základe opisu človeka, ktorý ženu videl prvýkrát v živote, nakreslil druhú jej podobizeň. V mnohých prípadoch bola rozdielnosť dvoch portrétov doslovne šokujúca.
SRC

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť