modre oci
Nezaradené

Včely v USA po prvýkrát vyhlásené za ohrozené

Sedem druhov havajských žlto-hlavých včiel, zdecimovaných invazívnymi druhmi a stratou prirodzeného prostredia, je teraz zákonom chránených.

Skupina viac ako 60. druhov včiel so žltými hlávkami z rodu Hylaeus, rýchlo mizne. Dokonca tak rýchlo, že od 30. septembra, US Fish and Wildlife Service považuje sedem druhov Hylaeus za ohrozené-doteraz prvé včely na zozname ohrozených.

Začiatkom 20. storočia, boli žlto-hlavé včely havajský najpočetnejší hmyz, siahajúci od pobrežia do hôr a dokonca aj v subalpínksych svahoch Mauna Kea. No strata prirodzeného prostredia, invazívne druhy a klimatické zmeny zasiahli jediné domorodé havajské včely tak silno, že sa stali jedným z najmenej pozorovaných opeľovačov štátu. Podľa posledných prieskumov, iba dve známe populácie H. anthracinusu, jeden z najviac študovaných druhov, zostali na ostrove Oahu, a niekoľko malých populácií je rozptýlených po niekoľkých ďalších ostrovoch.

V roku 2010 štátna správa zintenzívnila úsilie o štúdium o včelách. Približne v rovnakej dobe nezisková spoločnosť Xerces Society podala návrh na chránenie žlto-hlavých včiel zákonom. Záchrana týchto druhov je „nevyhnutnou súčasťou“ stratégie Bieleho domu chrániť opeľovačov, hovorí Xerces výkonný riaditeľ Scott Black.

img: via hawaiianforest.com

Šesť milimetrov dlhé, samotárske včely- pomenované podľa zlatého znaku medzi očami samca – sú jedinými včelami z Havaja.
Entomológ Jason Graham z Hawajskej univerzity pozoroval invazívne včely z Indie, paradoxne z rovnakého rodu, súťažiace s domorodými včelami, hniezdiace v dutinách rovnakých rastlín a opeľujúce rovnaké kvetiny ako tento ohrozený druh. Invazívne druhy sú všeobecne devastujúce-navyše, okrem týchto konkurenčných Hylaeus včiel, musia žlto-hlavé včely bojovať s prisťahovaleckými mravcami. (Hawaii nemá žiaden domáci druh mravcov).

Rozobratím hniezd a zmeraním ich veľkostí, Graham vyvinula umelé hniezdo, ktoré včelám poskytuje domov a mravce nevpustí dnu.
Graham chce umiestniť tieto umelé hniezda v oblastiach, kde žlto-hlavé včely už nežijú, takže keď sa dospelé včely po prvýkrát vynoria budú sa vracať na rovnaké miesto na reprodukciu, a tak obnovia populáciu.

Tieto umelé hniezda „môžu včely odvrátiť od pokraja vyhynutia,“ hovorí Graham.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť