Hudba a mozog
Ľudské telo, Veda a technika

Vedci ukázali indikátor, ktorý vám povie, že váš mozog starne rýchlejšie, ako by mal

Chôdza je zložitá úloha, ktorú väčšina ľudí vykonáva pri súčasnom plnení iných úloh, ako je hovorenie, čítanie značiek alebo rozhodovanie. Po dosiahnutí veku 65 rokov sa u väčšiny ľudí takéto „dvojité úlohy“ zhoršujú a môžu dokonca spôsobiť nestabilitu, píše portál eurekalert.org.

Nová štúdia zverejnená v časopise Lancet Healthy Longevity uvádza, že schopnosť vykonávať dvojitú úlohu počas chôdze začína klesať vo veku 55 rokov, teda až desať rokov pred tradične definovaným vekom staroby vo veku 65 rokov. No to nie sú všetky zistenia, na ktoré vedci prišli. Zistilo sa, že tento pokles schopnosti chodiť a hovoriť súčasne nie je spôsobený zmenami v fyzickej funkcii, ale namiesto toho zmenami v kognícii mozgu.

„Hoci sme pozorovali, že schopnosť chodiť v bežných, tichých podmienkach zostala relatívne stabilná v tomto vekovom rozmedzí aj u relatívne zdravej kohorty, keď sme účastníkov požiadali, aby chodili a zároveň vykonávali matematickú úlohu, pozorovali sme subtilné, ale dôležité zmeny v chôdzi začínajúce v strede šiestej dekády života,“ uviedol hlavný spoluautor štúdie Junhong Zhou.

To znamená, že jednoduchý test dual-task chôdze, ktorý skúma schopnosť mozgu vykonávať dve úlohy súčasne, môže odhaliť skoré, vekom súvisiace zmeny v mozgovej funkcii, ktoré môžu znamenať zvýšené riziko vzniku demencie neskôr v živote, doplnil Zhou.

V porovnaní s tichou chôdzou, chôdza za podmienok dual tasku stresuje systém motorickej kontroly, pretože dve úlohy (napríklad chôdza a matematické operácie v mysli) musia súťažiť o zdieľané zdroje v mozgu. Vedci hovoria, že schopnosť zvládať tento stres a adekvátne udržiavať výkon v oboch úlohách je kritická mozgová funkcia, ktorá má v staršom veku klesajúcu tendenciu. Štúdia výskumníkov je ale dôležitá, pretože zistila, že zmeny v tejto forme mozgovej odolnosti sa vyskytujú oveľa skôr, ako sa predtým verilo, hovorí Zhou

„Teraz máme jasnejší obraz o vekom podmienených zmenách v kontrolne nad chôdzou a ako súvisia s kognitívnym a mozgovým zdravím,“ povedal Zhou. „Dôležité je však, že aj keď sme pozorovali, že výkon pri dvojitých úlohách v chôdzi klesá s vekom v celej skupine, nie všetci účastníci štúdie zapadali do tohto opisu. Napríklad sme zistili, že časť účastníkov vo veku nad 60 rokov vykonala test s dvojitou úlohou rovnako dobre ako účastníci vo veku 50 rokov alebo dokonca mladší. To znamená, že výkon pri dvojitých úlohách v chôdzi sa nemusí nutne zhoršovať s vekom a že niektorí jednotlivci sa zdajú byť odolnejší voči účinkom starnutia. Dúfame, že naša štúdia podnieti budúce pokusy o výskum, ktoré objavia životný štýl a iné modifikovateľné faktory, ktoré podporujú udržanie výkonu pri dvojitých úlohách v starobe, ako aj zásahy, ktoré sa zameriavajú na tieto faktory.“

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť