Nezaradené

Veľké otázky: Za ako dlho zomrie mozog po sťatí hlavy ?

<p>Seri&aacute;l Veľk&eacute; ot&aacute;zky je tu sp&auml;ť. Dnes v&aacute;m odpovieme na ot&aacute;zku, ak&yacute; dlh&yacute; čas e&scaron;te n&aacute;&scaron; mozog vn&iacute;ma a žije po sťat&iacute; hlavy.</p>
<p>Britsk&yacute; molekul&aacute;rny biol&oacute;g Francis Crick (1916 – 2004) už v roku 1994 vysvetľoval, že v&scaron;etka činnosť n&aacute;&scaron;ho mozgu je iba d&ocirc;sledkom jeho elektrickej aktivity. Chemick&eacute; l&aacute;tky zvan&eacute; neurotransmitery vyr&aacute;baj&uacute; elektrick&eacute; sign&aacute;ly, ktor&eacute; komunikuj&uacute; jeden s druh&yacute;m a nakoniec vytv&aacute;raj&uacute; neur&oacute;nov&eacute; siete. Ak sa pr&uacute;d t&yacute;chto sign&aacute;lov preru&scaron;&iacute;, sign&aacute;ly e&scaron;te nejak&uacute; dobu doznievaj&uacute;, k&yacute;m v&scaron;etka aktivita zmizne. To nedalo spať skupine vedcov, ktor&iacute; si chceli overiť, či mozog e&scaron;te mozog e&scaron;te funguje po sťat&iacute; hlavy. Svoju te&oacute;riu overovali dosť drastick&yacute;m sp&ocirc;sobom. Nie ! Nest&iacute;nali hlavy ľuďom, ale potkanom ich sťali celkom veľk&yacute; počet. Pokusy im jednoznačne potvrdili, že mozog vykazuje elektrick&uacute; aktivitu e&scaron;te niekoľko sek&uacute;nd po dekapit&aacute;cii (odborn&eacute; slovo pre sťatie hlavy – pozn. redaktora). Preto vraj m&ocirc;že byť kus pravdy na histork&aacute;ch o &scaron;ľachticoch, ktor&iacute; po sťat&iacute; hlavy otv&aacute;rali &uacute;sta akoby chceli prehovoriť.</p>
<p>Ver&iacute;me, že seri&aacute;l Veľk&eacute; ot&aacute;zky si vyhľad&aacute;te v na&scaron;om magaz&iacute;ne aj o dva dni, kedy sa v&aacute;m predstav&iacute; s ďal&scaron;ou zauj&iacute;mavou t&eacute;mou. No a dne&scaron;n&yacute; čl&aacute;nok m&ocirc;žeme uzavrieť len jedn&yacute;m slovom. Au… !</p>
<p>Jozef Kotr&yacute; | <a href="http://svet-na-dlani.rf-hobby.cz/startovacka.php?locales=2&amp;id_page=231&amp;id_previous_page=249&amp;nocache=1398355241.7812&amp;inq=4e409496b69658782947cc807324fefd&amp;ida=0&amp;id_art=0&amp;sta=2&amp;cislo=0&amp;sea=0&amp;=0&amp;fid=0&amp;nsrd=0&amp;kty=0&amp;checksum=20b78ced21368cdcef86be475bb351e1">Zdroj</a>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>!!!POZOR!!! UŽ ZAJTRA NOV&Yacute; SERI&Aacute;L – Svet obrazom. VYHĽADAJTE SI ZAJTRA N&Aacute;&Scaron; MAGAZ&Iacute;N A DOZVIETE SA VIAC.</strong></p>
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť