http://www.bodrog-tisa.sk/
Nezaradené

Z východu do Bratislavy po vode… Nemožné? Dá sa to!

Spojenie východného Slovenska a Bratislavy… Vlakom? Autom? A ak autom, kadiaľ je to najlepšie a najrýchlejšie? Večná téma o slovenských vlakoch a diaľniciach. Ale čo takto sa vybrať vodnou cestou?

Nemožné? Čítajte ďalej. Možno je to zdĺhavé, náročné a nepraktické, ale rozhodne nie nemožné. Všetko sa začína na rieke Bodrog. Je to rieka, ktorá začína na Slovensku, tečie cez naše územie len 15 km, ale aj tak patrí k našim najväčším riekam. Ako je to možné?

Bodrog je totiž slovenským unikátom. Je riekou, ktorá nepramení. Podobne ako v Čechách Berounka (zdrojnicami sú Mže a Radbuza) alebo aj Dunaj v Nemecku (Breg a Brigach), aj Bodrog vzniká sútokom dvoch odlišne sa nazývajúcich riek – Ondavy a Latorice. Odvodňuje najvýchodnejšiu časť našej krajiny a jeho povodie má tvar roztvorenej dlane. Viaže sa s ním viacero zaujímavostí, napr. najnižšie položený bod Slovenska vo výške 94,3 m n.m. v mieste, kde opúšťa našu krajinu, a taktiež oficiálne najväčší ulovený sumec na Slovensku – meral 265 cm a vážil 128 kg.

„prameň“ Bodrogu – sútok Ondavy a Latorice

img: via http://www.spoznaj.eu/

Ale naspäť na vodu. Na plavbu loďou je Bodrog dostatočne veľký tok. Vďaka vzdutiu vodného diela Tiszalök v Maďarsku nikdy neklesá pod hladinu 230 cm. V strede rieky býva hĺbka vody až do 10 metrov a tok nebýva silný, takže sa dá bezproblémovo plaviť v oboch smeroch bez ovplyvnenia spotreby.

V Maďarsku sa Bodrog vlieva do Tisy, po ktorej je možné plaviť sa až do Čierneho mora. Od mora je to do hraničnej obce Streda nad Bodrogom rovnaká vzdialenosť ako do Bratislavy – približne 1870 km.

Kebyže sa ale chceme dostať zo Stredy do nášho hlavného mesta, museli by sme sa po Tise plaviť k Dunaju až do Srbska k ich sútoku a odtiaľ ísť proti prúdu nášho veľtoku cez Maďarsko do našej krajiny. Ak by niekto mal vôľu absolvovať takúto strastiplnú plavbu, musel by prejsť po vode 1215 km. Vlakom je to z Bratislavy do Stredy nad Bodrogom 549 km a autom iba 450. Kto chce ale dobrodružstvo a nevadí mu stráviť na cestách aj 10 dní, môže to skúsiť aj po vode 😉

img: via http://www.stockcargo.eu/

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť