modre oci
Nezaradené

Zakázané konope chutí najlepšie – dokázala nová štúdia

Konope na lekárske účely bolo v USA legalizované v roku 1996 a v poslednom čase čoraz viac štátov pristupuje k legalizácii marihuany na rekreačné užívanie. A keďže každá akcia má svoju reakciu, odpoveďou na túto skutočnosť sú stále väčšie obavy rodičov, ktorí sa boja, ako bude legalizácia vplývať na ich deti. Preto bol uskutočnený výskum, ktorý snáď aspoň čiastočne tieto obavy rozptýli.

Najnovšia štúdia skúmala až 216 000 mladistvých vo veku od 12 do 17 rokov počas 12 ročného obdobia výskumu a výsledky sú ozaj prekvapujúce aj pre samotných výskumníkov.
Čím viac je marihuana legálna, tým menej láka mladistvých ju vyskúšať. Naopak, číslo užívania sa zvyšuje u dospelých a nastáva teda presne opačný efekt, kedy si mladý človek povie, že ak si zapália „trávu“ aj rodičia, tak to nie je dostatočne cool, aby to urobil tiež.

Výskumník Richard A. Grucza z Washingtonskej univerzity v St. Louis hovorí, že nevedia, ako legalizácia marihuany ovplyvňuje mladých konzumentov, ale ich relatívny nezáujem môže byť spôsobený tým, že u mnohých detí s poruchami správania je v dnešnej dobe vyššia šanca získania pomoci a nasmerovania na tú správnu cestu už v ranom detstve, takže neskôr nemajú dôvod obracať sa k drogám. Ďalej dodáva, že čokoľvek sa s mladistvými a ich správaním deje, zdá sa, že to prevažuje potenciálne negatívne dôsledky dekriminalizácie.

Bong_web_1024 img: https://www.flickr.com/photos/wonderlandforever/5615049041//

Výskum sa okrem toho zameral aj na problémy užívania marihuany spojené so závislosťou, oslabeným sociálnym kontaktom alebo problémami v škole. Výsledky však ukázali, že počet osôb s uvedenými problémami klesol od roku 2002 do 2013 o 24%. Okrem toho sa zistilo, že tiež počet detí, ktoré marihuanu užili prvýkrát, klesol za posledných 12 mesiacov o 10%, avšak nie je veľká pravdepodobnosť, že by toto zníženie mala na svedomí práve dekriminalizácia.

Výskumníci si tiež všimli znížené problémy so správaním, drobnou kriminalitou a predajom drog. Podľa nich všetky tieto faktory spolu súvisia a ovplyvňujú sa, čo je v konečnom dôsledku dobrá správa, lebo včasne podchytené problémy v detstve môžu pomôcť rodičom, aby sa ich dieťa v mladosti nedostalo do výrazných problémov s drogami alebo alkoholom.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť