Nezaradené

10 najrádioaktívnejších miest na Zemi

Pri slove rádioaktivita si väčšina ľudí zrejme predstaví ukrajinskú katastrofu v Černobyle. Černobyľ, Fukušima a taktiež mnoho ďalších událostí spojených s únikom radioaktivních látok, poznačili našu Zem na dlhé desaťročia. Hoc zemetrasenia a následné obavy ohľadom Fukušimy priniesli nebezpečenstvo rádioaktivity späť do povedomia ľudí, stále si priveľa z nás neuvedomuje, že rádioaktívna kontaminácia je celosvetovým nebezpečenstvom. Prečítajte si zoznam desiatich najviac infikovaných miest na Zemi…

Radiation Monitoring Team in Fukushimaimg: greenpeace.org

10. Mururoa – Francúzsko

Mururoa je atol ležiaci v Tichom oceáne, ktorý je súčasťou Francúzskej Polynézie. Do širšieho povedomia sa dostal najmä ako francúzska atómová strelnica, na ktorej boli uskutočnené pokusné atómové výbuchy francúzskych atómových bômb. Francúzsko za necelých 30 rokov tu odpálilo takmer dve stovky atómových bômb. Následkom toho sa táto oblasť stala vysoko radioaktívnou.

main_900img: theatlantic.com

 9. Hanford – USA

Hanford Site, vo Washingtone, bol neoddeliteľnou súčasťou projektu atómovej bomby, ktorú USA zhodilo na Japonsko počas druhej svetovej vojny. Práve počas nej sa v tejto oblasti začalo vyrábať plutónium, ako zložka atómovej bomby. V priebehu studenej vojny sa táto produkcia zvýšila a Hanford zásoboval plutóniom viac ako 60.000 jadrových zbraní. Počas svojho fungovania tento závod vypustil do prírody približne 200 miliónov litrov tekutého odpadu.

Hanford_N_Reactor_640-x-262img: columbiariverkeeper.org

 8. Somálske pobrežia

Talianská mafia využívala somálske moria ako „pohrebisko“ jadrového odpadu a toxických kovov. V roku 2004 zasiahlo Somálsko tsunami a more vyplavilo barely z deväťdesiatych rokov. Odhaduje sa, že na týchto pobrežiach sa nachádza približne 600 barelov toxického a jadrového odpadu.

radioactivesomaliaimg: somalitalk.com

 

 7. Mayak – Rusko

Mayak je závod na spracovanie jadrového paliva. Závod je známy hlavne pre veľké úniky radiácie, vrátane jednej z najväčších jadrových havárií. Od roku 1948, odkedy je závod v prevádzke, sa najmä v prvých rokoch vypúšťalo veľa rádioaktívnej odpadovej vody, občas priamo využívanej na chladenie jadrového paliva, do miestnej rieky Teča. Nebezpečný odpad sa tak ukladal do pôdy a obyvatelia boli následne vystavení žiareniu.

018_mayak_nuclearimg: .bloomberg.com

6. Sellafield – Anglicko

Anglicko je známe kvôli svojej krásnej prírode. Asi málo kto by povedal, že v jeho „srdci“ sa nachádza jedna z najviac radioaktívnych oblastí sveta.  V tomto mestečku sa totiž nachádza niekoľko továrni, ktoré spracúvajú jadrové palivo. Na tom by nebolo nič zvláštneho, keby v minulosti tieto továrne nevypúšťali radioaktívny odpad priamo do Írskeho mora. Tento podnik vypúšťal denne cez 8 miliónov litrov nukleárneho odpadu. To spôsobilo, že Írske more je momentálne najradioaktívnejšie more na svete.

sellafield-9852bimg: brainz.org

5. Sibírsky chemický kombinát – Rusko

Všetci dobre vieme, že približne polovica Ruska je neobývaná. Môžu za to najmä treskúce zimy v častiach, ako napríklad Sibír. No napriek tomu sa tam nachádajú veľké podniky, ktoré často produkujú nemalé množstvo nebezpečného odpadu. Jedným z týchto podnikov je sibírsky chemický kombinát. Sibírsky chemický kombinát do tejto oblasti nanosil viac ako 125 000 ton rádioaktívneho odpadu. Neodborná likvidácia a následné ukladanie majú za následok to, že vysoko radioaktívne látky sa vplyvom vetra pohybujú po rozsiahlom území, čo spôsobuje veľké biologické škody.

RU_Tomsk_001img: globalsecurity.org

4. Polygon – Kazachstan

Polygon alebo Semipalatinsk, bola najvýuživanejšia testovacia oblasť ZSSR. Od roku 1949 do roku 1989 to bolo miesto s najvyššou koncentráciou jadrových explózií na svete. Za 40 rokov sa tu uskutičnilo presne 456 testov. To samozrejme poznamenalo miestných obyvateľov. V tomto okolí býva približne 700 000 ľudí, no viac ako tretina trpí zdravotnými problémami kvôli radiácii.

1369487383_11!!-!!12 USSR4img: travelokazakhstan.com

3. Mailuu-Suu – Kyrgystán

Mailuu-Suu je pôvodné banské mesto, ktoré ťažilo radioaktívny urán pre ZSSR. V tejto oblasti bola kvôli ťažbe veľmi ťažko narušená statka pôdy, čo spôsobilo silné záplavy a ekologické katastrofy. Kvôli častým zosuvom pôdy boli narušené ťažné  práce, čo viedlo ku masovému úniku radiácie.

knapp3img: brainz.org

2. Černobyľ – Ukrajina

Černobyľskú haváriu vám určite netreba predstavovať, keďže ide o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky. V priebehu testu nového bezpečnostného systému vtedy došlo k prehriatiu a následne explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie približne 200 000 ľudí. Výbuch tejto jadrovej elektrárne spôsobil neuveriteľnú ekologickú katastrofu pre miestnu faunu i flóru. Existujú správy o mutáciách niektorých rastlín a živočíchov z tejto oblasti.

reactor-640img: nytimes.com

1.Fukušima – Japonsko

Podobná situácia ako v Černobyle nastala v roku 2011, kedy Japonsko zasiahlo mimoriadne silné zemetrasenie, čo následne vyvolalo vlny tsunami, o výškách niekoľko desiatok metrov. Následkom živelnej pohromy došlo ku značnej devastácii rozsiahlých pobrežních oblastí. Katastrofa bola tak ničivá, že došlo ku deštrukcii celých miest, k zničeniu infraštruktúry a ku strate kontaktu zasiahnutých oblastí so zbytkom sveta. Radiačný materiál bol nájdený až 320 km od epicentra. V meste Fukušima boli namerané hodnoty 500-krát vyššie, ako je normál. Kvôli tomu sa Fukušima stala najradioaktívnejším miestom na Zemi.

Japan Earthquake Nuclear Crisisimg: brainz.org

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť