Nezaradené

23.6. 2013 Bude supermesiac

23.6. 2013 budú môcť obyvatelia našej planéty pozorovať zvláštny astronomický jav „super Mesiac“. Mesiac dosiahne svojho perigea, čo je najbližší bod obežnej dráhy Mesiaca k Zemi. Ďalšia takáto poloha Mesiaca bude v auguste 2014.

Existuje chybný názor, že perigeum Mesiaca môže spôsobovať živelné pohromy, ako napríklad zemetrasenia, cunami, povodne, tornáda a tropické cyklóny. Napriek rozličným apokalyptickým scenárom, spojeným s veľkým Mesiacom, vedci NASA doteraz nezistili priamu súvislosť medzi živelnými pohromami na Zemi a približovaním sa Mesiaca.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť