modre oci
Ľudské telo, Zaujímavosti

Ako vplýva hudba na našu náladu?

Náš mozog spracováva hudbu vo forme zvukových vĺn, ktoré sa šíria z vonkajšieho do vnútorného ucha a presúvajú sa do ušného bubienka, čo spôsobuje jeho vibráciu. Tieto vlny sa šíria, kým nedosiahnu slimák, ktorý je naplnený tekutinou obsahujúcou 10 000 až 15 000 nepatrných vláskových buniek. Keď sa vlny dostanú do kontaktu so slimákom, bunky uvoľnia chemické neurotransmitery, aby aktivovali sluchové nervy mozgu. Rôzne časti mozgu sú zodpovedné za spracovanie rôznych zložiek hudby. Pravý temporálny lalok interpretuje výšku tónu, ďalšie centrum spracováva zafarbenie, čo pomáha rozlíšiť, ktoré nástroje hrajú. Mozoček spracováva rytmus a predné laloky zas interpretujú emocionálny obsah hudby, píše portál idealogicbrandlab.com.

Energická hudba môže stimulovať mozgové centrum odmeňovania, vďaka čomu sa cítime dobre. Doktor Andrew Budsona a súčasne lektor neurológie na Harvardskej lekárskej fakulte hovorí, že hudba dokáže zdvihnúť našu náladu. Budson dodáva, že energetická hudba nás môže poháňať vpred a pomáhať nám pri plnení úloh.

Pozor si treba dávať najmä pri nákupoch. Môže sa stať, že nakúpime aj to, čo skutočne nepotrebujeme

Mnoho obchodníkov si uvedomilo, že útulné prostredie predajne a príjemná hudba sú nástroje, ktoré efektívne pomáhajú prilákať a udržať si svojich zákazníkov.

Výskumy ukazujú, že hudba môže podvedome ovplyvniť naše nálady a ovplyvniť naše nákupné správanie. Podľa vedy sú tempo, režim, žáner a hlasitosť štyri hlavné hudobné zložky, ktoré ovplyvňujú našu túžbu nakupovať. Pochopením psychológie hudby a jej účinkov môžu obchodníci využiť tieto znalosti na podporu predaja a ovplyvnenie nákupného správania v ich prospech.

Ak hudba vyvoláva pozitívnu odozvu  či potešenie, stimuluje nakupujúceho a vyvoláva v ňom túžbu objavovať a nakupujúci strávi viac času v predajni, čo môže viesť k vyšším predajom. Ak má však hudba opačný efekt, môže nakupujúcich odradiť a v niektorých prípadoch dokonca zákazníkov z obchodu vypudiť. Aby predajcovia vyvolali u spotrebiteľov želaný efekt, mali by strategicky zvoliť hudbu, ktorá je v súlade s ich cieľovým publikom. Hudba totižto ovplyvňuje nákupné správanie zákazníkov dokonca aj vtedy, ak ju vnímajú len podvedome.

Závery výskumov priniesli prekvapivé, no nie nečakané výsledky

Štúdie ukazujú, že nákupné správanie sa podriaďuje tempu hudby v predajniach. Keď sa prehráva hudba vo vysokom tempe, spotrebitelia strávia v obchode menej času, pretože sa pohybujú rýchlejšie. Keď hrá pomalšia hudba, zákazníci strávia v obchode viac času, čo môže viesť k impulzívnym nákupom.

Skúmaním sa zistilo, že keď v supermarkete hrá hlučná hudba, spotrebitelia trávia v obchode menej času a keď hrá hudba tichšie, spotrebitelia trávia v obchode viac času. Príliš hlasná hudba môže u nakupujúcich vyvolať úzkosť a nepohodlie.

Štúdie ukazujú, že jazz a lounge music zvyšujú množstvo peňazí, ktoré spotrebitelia míňajú. Zaujímavé je, že klasická hudba vedie k nákupu drahších produktov a takisto keď sa režim a tempo dokonale skombinujú, predaj v obchode sa zvýši.

Hudba ako nástroj na ovládanie nálady

No rovnako treba povedať, že hudba môže mať opačný efekt. Tak, ako vás hudba dokáže rozveseliť, dokáže vyvolať vo vás aj pocit smútku. Preto by sme mali vyhľadávať hudbu, ktorá nám robí dobre. Možno ste to nevedeli, ale hudba sa využíva aj v medicíne. Odborne sa tento odbor volá „muzikoterapiu“. Správne namixovaná hudba dokáže pomôcť ľuďom s psychologickými, kognitívnymi alebo komunikačnými potrebami.

Hudba ďalej pomáha udržiavať váš kardiovaskulárny systém v tóne. Počúvanie alebo hranie hudby môže mať vplyv na váš srdcový tep, buď ho zrýchlite, ak je na skladbe vyšší tep za minútu, alebo ho spomalí, keď počujete viac relaxačných úderov. Rovnako môže byť aj jedným z najlepších odbúravačov stresu. Počúvanie hudby má potenciál uvoľniť našu myseľ aj telo.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť