modre oci
Veda a technika

Alchýmia v praxi: Vieme vyrobiť zlato?

Už ste si niekedy kládli otázku, či vieme pomocou moderných chemických postupov vyrobiť zlato podobne ako diamanty? Ak ste doteraz považovali alchymistov za bláznov tak spozornite.

Produkcia diamantov je jednoduchá, zlata nie
Tento drahý kov je možné vyrobiť, len je v tom malý háčik. Je to veľmi, veľmi, ale veľmi nepraktické. Produkcia diamantov je v podstate jednoduchá a priamočiara. Ide o premenenie uhlíka z jednej formy na inú. Aby sa to podarilo je potrebné vziať lacný grafit, zahriať ho, vystaviť veľkému tlaku a kde sa vzal tu sa vzal, na svete je diamant.
Diamond_thumb
img: via kickassfacts.com

Na druhej strane produkcia zlata už taká jednoduchá nie je. Pretože pri tomto kove je potrebné premeniť jeden prvok na iný prvok. Veľký rozdiel medzi zlatom a diamantom je, že zlato je základný prvok(vzácny). Naproti tomu diamant je špecifická forma(veľmi bežného) prvku, uhlíka.
Reactor_thumb
img: via kickassfacts.com

Výroba zlata je neefektívna
Existujú nové techniky, ktoré zvládnu túto transformáciu, ako napríklad jadrové reaktory alebo urýchľovače častíc, ale tie nie sú ani jednoduché, ani lacné. Pravdepodobne “najpraktickejšou” metódou akú dnes poznáme je práca fyzika Seaborga a jeho spolupracovníkov. Navrhli vziať pliešky bizmutu, bombardovať ich spŕškou vysokoenergetických iónov a zistiť čo z toho vznikne. Medzi “neporiadkom”, ktorý z toho vznikol bolo možné zaznamenať stopy rôznych nestabilných izotopov zlata. Výskumníci sa domnievali, že sa tam nachádzajú aj nejaké stabilné izotopy zlata(Au-197), no neboli ich schopní priamo zmerať.
Keď sa Seaborga pýtali na praktické využitie jeho práce odpovedal, že náklady na experiment a vytvorenie gramu zlata by boli nepredstaviteľne drahé. Je potrebné povedať, že stále dáva viac zmyslu využívať zlato, ktoré pre nás vyprodukovali supernovy, ako sa pokúsiť zopakovať tento proces.
img: via kickassfacts.com

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť