modre oci
Nezaradené

Archa 21. storočia vyrástla u našich susedov

Voda je jednou z najdôležitejších súčastí nášho každodenného života. No napriek tomu ňou mrháme a častokrát nerobíme nič pre to, aby sme si tento vzácny zdroj zachovali.

Libor Musil, predseda predstavenstva spoločnosti LIKO-S, a.s., českého exportéra kovových konštrukcií,
technologických systémov, akustických podhľadov apod., tvrdí, že len v Českej Republike je každý deň
zastavaných približne 10 hektárov úrodnej pôdy. Na strechy týchto stavieb padne ročne v priemere 674
milimetrov zrážok na meter štvorcový. Táto voda je však odvádzaná kanalizáciou do riek a morí a my tak o ňu prichádzame, pričom by sa dala efektívne využiť.

Preto sa firma rozhodla práve vo svojom areáli v Slávkove pri Brne vybudovať unikátnu stavbu LIKO-NOE, ktorá vychádza z konceptu s názvom „Prírodná tepelná stabilizácia“. Cieľom projektu je vybudovanie priemyselného objektu s nulovými nárokmi a čistením odpadových vôd, aby bol objekt v súlade s prírodou. Znamená to, že bude pracovať iba s energiami získanými z prírodných zdrojov, či už pôjde o slnečné žiarenie alebo chlad z podzemia. Obíde sa však bez špeciálnych strojových zariadení.

Neoddeliteľnou súčasťou je retenčné jazierko, ktoré je zásobárňou vody pre celý firemný areál. Obvodový plášť stabilizujú zelené fasády, pričom poskytujú miesto aj pre pestovanie úžitkových rastlín ako sú paradajky či dyne. Zeleň obsahuje rôzne zmesi tráv, ktoré sú vysádzané podľa orientácie bezúdržbových fasád. Rastliny sa na ňu ukladajú v špeciálnych košoch už predpestované a ich koreňový systém je vo výsevnej vate. Vďaka týmto mokraďovým fasádam a špeciálnej koreňovej čističke vie objekt s vodou pracovať samostatne. Okrem toho, prebytočné teplo z fasády je odvádzané do zeme, odkiaľ ho tepelné čerpadlo odoberá s teplotou až 18C° a tak zabezpečuje tepelnú stabilitu vnútorného prostredia.
1
Energia na chod budovy je získavaná aj z fotovoltaických článkov, umiestnených na streche. Z konštrukčného hľadiska ide o tvarovo zložitú drevostavbu s veľkoformátovými panelmi, izolovanú modernou penou ICYNENE®, ktorá umožní odvod znehodnotených vodných pár cez povrch stavby; s prevetrávanou fasádou a fasádnym roštom, do ktorého sú usadené už spomínané trávnaté dielce. Interiér budovy s energetickým certifikátom A je flexibilný, ľahko sa dá prispôsobiť aktuálnym podmienkam pracoviska. Architektúra jednopodlažného objektu je jednoduchá, osviežená len mierne futuristickými oblými tvarmi okenných otvorov. Tie sú orientované tak, aby dovnútra vchádzalo čo najviac svetla.

1400247241

1431329623

1431329745

1431329752

Projekt, ktorého šetrenie na energiách sa odhaduje až na 80%, bol zrealizovaný tento rok a výstavba trvala
neuveriteľných 27 dní. Názov LIKO – NOE sa priamo odvoláva na biblický príbeh o Noemovej arche a chce
prírode vrátiť to, čo jej berieme a tak ju zachrániť pre ďalšie generácie. Snáď budeme čoskoro vidieť aj ďalšie podobné stavby.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť