Nezaradené

Dielom človeka je omnoho väčšia časť prírody než sa tušilo

Dielom človeka sa udomácnilo mimo oblasť svojho pôvodného výskytu viac ako 13-tisíc rastlinných druhov, teda takmer štyri percentá svetovej flóry. Vyplýva to z medzinárodného výskumu. Najviac takýchto druhov našlo domov v Severnej Amerike, takmer 6000 a v Európe niečo cez 4000. Informovala o tom Miroslava Kaňková z Akadémie vied ČR.

Vedci pri výskume zmapovali 83 percent zemského povrchu. Vôbec prvýkrát tak majú celosvetový prehľad o výskyte domestifikovaných rastlín mimo oblastí ich pôvodného rozšírenia. Ide o rastliny, ktoré sa v oblasti, do ktorej boli zavlečené, rozmnožujú vo voľnej prírode a sú teda už trvalou zložkou tamojšej flóry.

Najviac rastlín podľa štúdie, hosťujú tichomorské ostrovy. Analýza tak potvrdila predpoklad, že ostrovy sú náchylnejšie voči inváziám než pevniny. Najväčšími dodávateľmi naturalizovaných druhov do ostatných častí sveta sú oblasti severnej pologule, najmä Európa a mierny klimatický pás Ázie.

Človek zmenil všetko…

Doteraz vedci zakladali predstavy o zákonitostiach rastlinných invázií na veľmi obmedzených dátových súboroch, niektoré teórie tak boli do určitej miery špekulatívne. „Teraz môžeme vlastne prvýkrát v histórii tieto teórie rigorózne testovať, a to je to, čo robí našu štúdiu unikátnu,“ uviedol Peter Pyška z Botanického ústavu AV ČR.

Počas štvorročného projektu biológovia zhromaždili regionálne zoznamy naturalizovaných rastlinných druhov z celého sveta a vytvorili z nich globálnu databázu GloNAF (Global Naturalized Alien Flora). Vedci podľa Pyšku teraz vedia, ako sa nepôvodné druhy po svete šírili, odkiaľ prichádzali a kam. S databázou si podľa neho môžu začať klásť otázky.

„Naše dáta bude možné využiť aj k predikciám, ktorý druh sa môže stať problematickým v konkrétnom regióne, čo je kľúčová informácia pre manažment rastlinnej invázie a ochrany prírody,“ uzavrel prvý autor štúdie Mark van Kleunen z University v Kostnici.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť