pexels.com
Nezaradené

Jasný záver štúdie po 25 rokoch: Domáce úlohy neprospievajú žiakom základných škôl

Harris Cooper vo svojej knihe The Battle over Homework hovorí o vzťahu medzi domácimi úlohami a ich prínosom pre študentov na rôznom stupni štúdia. Úlohy majú preukázateľný význam pre vysokoškolákov. Zároveň sa však zistilo, že žiakom základných škôl domáce úlohy príliš neprospievajú. S týmto tvrdením súhlasí aj Etta Kralovec, profesorka na Univerzite v Arizone. Podľa prieskumu existuje niekoľko dôvodov, prečo by učitelia nemali zadávať úlohy žiakom základných škôl.

1

Domáce úlohy môžu mať negatívny vplyv na postoj dieťaťa voči škole.

Deti, ktoré práve začínajú s plnením povinnej školskej dochádzky majú pred sebou ešte veľa rokov v školských laviciach. Preto by malo byť v záujme učiteľov, aby si deti vytvorili pozitívny postoj voči škole. Mali by svojim žiakom zabezpečiť čo najviac zábavy počas učenia a správne ich motivovať.

2

V dlhodobom meradle môžu domáce úlohy narušiť osobné vzťahy.

Domáce úlohy by mali posilniť vzťah medzi rodičmi a deťmi tým, že sa rodičia aktívne zapoja do vzdelávania svojich potomkov. U detí základných škôl to však neplatí. Po dlhom dni v škole im akékoľvek pripomínanie školských povinností a úloh veru neprospeje. Môže sa im to negatívnym spôsobom preniesť do neskoršieho obdobia, v ktorom domáce úlohy predstavujú význam z hľadiska rozvoja osobnosti.

3

Domáce úlohy len zdanlivo podporujú u detí ich zmysel pre zodpovednosť.

Zástancovia domácich úloh tvrdia, že každodenné úlohy deťom pomáhajú nadobudnúť väčšiu zodpovednosť. To sa však deje len v neskoršom veku. Keďže rodičia musia denno-denne pripomínať svojim deťom aby si robili úlohy, požadovaný efekt sa neprejaví.

4

Domáca úloha odoberá deťom čas na aktivity a hry.

Podľa informácií prezentovaných v článku The Tyranny of Homework, väčšina detí nemá dostatok fyzickej aktivity. Všetci školopovinní a najmä tí najmenší by mali venovať čas práve pohybu, hrať sa na čerstvom vzduchu a športovať v kruhu svojich priateľov. Učitelia a aj rodičia by ich mali podporovať práve v týchto aktivitách.

5

Deti si potrebujú oddýchnuť, aby mohli byť v škole produktívne.

Deti potrebujú v priemere 10 hodín spánku denne. Aby boli na ďalší deň počas vyučovania aktívne, musia mať vhodný odpočinok. Domáce úlohy teda môžu žiakom základných škôl odoberať čas, ktorý by mali prednostne venovať spánku a oddychu.
Foto: pexels.com

Ako alternatívy domácich úloh pre žiakov základných škôl sú uvádzané nasledovné:

1

Podporovať zábavné čítanie.

Podľa výskumu to funguje oveľa lepšie ako písanie domácich úloh. Rodičia a učitelia by mali zistiť, o ktoré predmety žiaci prejavujú najväčší záujem a nasmerovať ich k tomu, aby si z danej oblasti sami niečo prečítali, prípadne im nahlas prečítať a nechať ich len počúvať. Hoci prispôsobenie tejto aktivity každému dieťaťu individuálne bude vyžadovať väčšie úsilie než zadanie klasickej domácej úlohy, prínos zábavného čítania sa určite prejaví.

2

Viesť deti k zodpovednosti cez bežné povinnosti.

Existuje množstvo každodenných zvykov, ktoré môžu deti naučiť zodpovednému prístupu. K nim patrí napríklad ranné vstávanie a prípravy do školy, ustlanie postele, pomoc s prácami okolo domu alebo pravidelná starostlivosť o domáce zvieratko.

3

Docieliť aby pochopili, že sa učia celý život.

Žiaci základných škôl sa neustále učia niečo nové. Ak si to uvedomia, písanie domácich úloh budú považovať len za jeden zo spôsobov učenia.

4

Zobrať ich na návštevu múzea.

Množstvo poznatkov môžu získať aj na vedeckej alebo umeleckej výstave. Rodičia by sa mali poobzerať po blížiacich sa výstavách a akciách, ktoré dokážu u detí prebudiť záujem.

Foto: pexels.com

zdroj: lifehack.org

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť