modre oci
Nezaradené

Je celý vesmír len pokus nejakej super-civilizácie a človek laboratórna myš?!

Asi každý z našich čitateľov počul o filme Matrix – popisovať, o čo v ňom išlo, teda nebudeme. A teraz si predstavte, že všetko, čo ste tam videli, bola pravda…

Čo keď nežijeme v tej pravej realite, ale všetko okolo nás je len umelé, navrhnuté a vytvorené nejakou oveľa vyspelejšou civilizáciou, ktorá na tomto smiešnom modeli len vykonáva pokusy? Tak pozor, toto nie je predstava zdrogovaných filmárov – o tejto možnosti úplne vážne premýšľajú najlepší fyzici našej planéty!

Pred nedávnom zverejnil článok na túto tému rešpektovaný spisovateľ populárno vedeckej literatúry Lawrence Kuhn na serveri Space.com. Zhrnul v ňom, ktorí fyzici a myslitelia sa už vyššie popísanou teóriou zaoberali.

Tak napríklad podľa Oxfordského filozofa Nicka Bostroma by scenár z Matrixu mohol pokojne byť realitou – len s tou zmenou, že naše telá neplávajú niekde v nádrži, ale aj tie sú vlastne len súčasťou celej obrej vesmírnej simulácie. Tá by, v podobe niečoho ako je počítačový program, zahŕňala všetko, vrátane sveta, ľudských neurónov a všetkého ostatného. Kuhn k tomu dodáva, že táto predstava je celkom dobre zlučiteľná s tým, ako fungujú fyzikálne zákony: mohlo by ísť o kód, na ktorom je celá simulácia postavená.
Man-standing-at-lighted-door-within-green-matrix-post

Podľa astrofyzikov môžu existovať aj vesmíry vhodnejšie pre život, než je ten náš.

Na výlet do nich sa ale netešte…

A práve vo fyzikálnych zákonoch vidí Kuhn jediný spôsob, ako by sa dalo poznať, že naozaj žijeme len v Matrixe. Súhlasí s ním v tom aj slávny Marvin Minsky, jeden z otcov umelej inteligencie. „Jediná šanca je, že programátor urobil niekde malé chyby – ak si všimneme, že niektoré zákony sveta nedávajú zmysel. Alebo keď programátora pristihneme, že v programe robí nejaké úpravy; teda že sa nám vesmírne zákony menia pred očami…

Chyba v Matrixe je tu! Alebo nie?

Na niečo podobné už skôr upozornil fyzik Silas Beane z univerzity v nemeckom Bonne. A dokonca navrhol spôsob, ako spoznať, že celý vesmír je virtuálna realita. Tou cestou je vytvoriť vlastnú simuláciu vesmíru – ak by sme tento titanský čin dokázali, videli by sme „chyby v Matrixe“. A možno sme dokonca už raz také porušenie pozorovali!

Ak sme simulácia, potom by podľa profesora Beaneho malo ísť o 3D mriežku, ktorá sa pohybuje v čase. A ak existuje naozaj taká mriežka, má to zásadné fyzikálne vplyvy – napríklad na maximálnu energiu, akou sa v nej môžu častice pohybovať. Skrátka ak je náš vesmír simulácia, mal by existoval limit, ktorý zakazuje časticiam mať vysokú energiu. A on naozaj existuje! Hovorí sa mu Greisen-Zatsepin-Kuzminov limit. Lenže sa to stalo…

virtual-people

15. októbra roku 1991 bola v Salt Lake City v Utahu pozorovaná častica nazvaná OMG, čiže „Och môj Bože!“ Mala ultra-vysokú energiu zhruba 3,2 · 10^20 eV, čo zodpovedá približne 50 J (makroskopická energia porovnateľná s kinetickou energiou letiacej baseballovej loptičky alebo s celkovou energiou mikróbov). Jej pozorovanie spôsobilo šok astrofyzikom. Od prvého pozorovania na detektore univerzity v Utahu bolo zaznamenaných minimálne pätnásť podobných udalostí, ktoré tento fenomén potvrdzujú. Zdroj takto vysokoenergetických častíc zostáva záhadou, predovšetkým preto, že interakcia s modrým posuvom kozmického mikrovlnného žiarenia ohraničuje vzdialenosť, ktorú tieto častice môžu uraziť, než stratia svoju energiu (tzv. Greisen-Zatsepin-Kuzminov limit). Kvôli svojej hmotnosti by táto častica mala byť len málo ovplyvňovaná kozmickým elektromagnetickým a gravitačným poľom a jej trajektória by mala byť ľahko vypočítateľná. Vo vypočítanom smere však nebolo nič nájdené. (wiki)

Práve výskum podobných fenoménov by mohol ukázať, či žijeme v realite, alebo sme len pokusnými králikmi… Zaujímavé je, že podobné myšlienky napadali chytrých ľudí odpradávna. Zrejme prvýkrát sa s tým zveril Platón v republike. Vtedy prišiel so slávnou myšlienkou jaskyne. Už Platón vtedy navrhoval, že jediným spôsobom uvedomenia si ozajstného života je dokonalé pochopenie matematických zákonov…

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť