mimozemstania fermiho paradox
Vesmír, Zaujímavosti

„Kde sú všetci?“: Prečo sme ešte nenašli mimozemšťanov?! Toto sú najlogickejšie vysvetlenia

Bolo by naivné si myslieť, že vo vesmíre sme sami. Ide o tak obrovský priestor, že sa pravdepodobne nikdy nepozrieme na „okraj“ vesmíru. Spôsobené je to rýchlosťou expanzie vesmíru. Podľa známej Drakeovej rovnici, by naša Slnečná sústava mala prekypovať životom, no doposiaľ sme mimozemšťanov nenašli. Otázkou je, prečo je tomu ale tak?

„Kde sú všetci?“

Enrico Fermi bol taliansky fyzik. Bol jedným z najvýznamnejších fyzikov 20. storočia a dokonca získal aj Nobelovu cenu za fyziku. No do pamäte mnohých sa zapísal hlavne vďaka známej vete „Kde sú všetci?.

Fermi sa zamyslel nad tým, že existuje mnoho planét v našej galaxii, ktoré majú podobné podmienky ako Zem, takže by mali byť schopné podporovať život a možno aj inteligentnú civilizáciu. Napriek tomu, že Zem sa nachádza v pomerne mladej a menej priaznivej časti galaxie, mali by sme byť schopní zachytiť niektoré signály alebo iné stopy existencie týchto civilizácií.

„V roku 1950 počas prestávky pri diskusii o možnostiach kontaktu s mimozemskými civilizáciami, taliansky fyzik Enrico Fermi položil otázku: „Kde sú všetci?“.“

Fermiho otázka vzbudila záujem o výskum existencie mimozemských civilizácií a dala impulz pre ďalšie štúdie o tejto téme. Veta „Kde sú všetci“ sa stala ikonickou frázou, ktorá symbolizuje Fermiho paradox a problém neprítomnosti kontaktu s inteligentnými civilizáciami vo vesmíre.

Aké poznáme vysvetlenia Fermiho paradoxu?

Fermiho paradox sa stal predmetom mnohých vysvetlení, prečo sme ešte neobjavili život. Medzi najznámejšie vysvetlenia toho, prečo sme ešte neobjavili inú civilizáciu, patria vysvetlenia nižšie:

Zem je prvá inteligentná civilizácia v galaxii

Podľa tohto vysvetlenia sme jednoducho prvá inteligentná civilizácia, ktorá sa vyvinula v galaxii, pretože vznik života a inteligentnej civilizácie sú veľmi zriedkavé a pravdepodobnosť ich výskytu je nízka.

Mimozemské civilizácie nechcú kontaktovať Zem

Podľa tohto vysvetlenia existujú iné mimozemské civilizácie, ale z rôznych dôvodov sa nechcú s nami spojiť. Môžu sa báť nás alebo nás považovať za nebezpečné.

Mimozemské civilizácie už vymreli

Podľa tohto vysvetlenia existovali v minulosti iné mimozemské civilizácie, ale vymreli pred tým, ako by sme mohli zachytiť ich signály. Môžu byť vynútené zaniknúť kvôli nejakým katastrofám alebo konfliktom.

Prekážky v medzigalaktickej komunikácii

Môže existovať mnoho pokročilých civilizácií v galaxii, ale komunikácia medzi nimi je obmedzená rôznymi prekážkami, ako sú vzdialenosti, rýchlosť svetla a tiež môže byť nákladná.

Naše technológie ešte nie sú dostatočne pokročilé na zachytenie signálov

Podľa tohto vysvetlenia môže byť príčina toho, že sme doteraz nedokázali zachytiť žiadne signály, že naše technológie a schopnosti ešte nie sú dostatočne pokročilé. Rovnako ale prichádza aj do úvahy to, že mimozemská civilizácia, ak je vyspelejšia ako my, mohla nájsť iný spôsob, ako komunikuje. Naše „rádiové vlny“, môžu byť pre nich jednoducho archaické.

Mimozemšťania čakajú, kým ich kontaktujeme

Táto teória hovorí o tom, že ak existuje vyspelejšia civilizácia, tak tá čaká, kým ju kontaktujeme. Fermiho paradox vysvetľuje túto teóriu tak, že vo vesmíre môže existovať iná mimozemská civilizácia, ktorá je v technologickom a spoločenskom rozvoji ďaleko pred nami a v minulosti vynaložila obrovské zdroje a čas na hľadanie života vo vesmíre. Ak by dokázali objaviť život, mohli by dospieť k záveru, že vznik života v galaxii je bežný, ale vznik inteligentnej civilizácie je oveľa zriedkavejší. Iná možnosť by mohla byť, že čakajú, kým sa na planéte objaví inteligentný život, ktorý bude sám hľadať iné civilizácie.

Nachádzame sa v kozmickej „zoo“

Podľa tejto teórie existuje určitá forma dohody medzi pokročilými mimozemskými civilizáciami, ktoré ich zaväzuje, aby nezasahovali do rozvoja iných inteligentných civilizácií a nevytvárali výraznejšie stopy, ktoré by mohli spôsobiť ich zánik. Z tohto dôvodu by sa teda snažili zachovať Zem v izolácii a nesnažili by sa nadviazať kontakt s našou civilizáciou, aby náhodou neohrozili jej vývoj alebo spôsobili nejaký nežiaduci konflikt.

Kozmické civilizácie sa ukrývajú

Ďalšieho vysvetlenie Fermiho paradoxu hovorí o tom, že vyspelé civilizácie sa jednoducho ukrývajú pred inými civilizáciami. Pýtate sa na dôvod, prečo je tomu tak? Je oveľa jednoduchší, než si myslíte. Mnoho vedcov volá potom, aby sme do vesmíru neposielali správy o našej existencii, lebo nevieme, čo nájdeme. Bude objavená civilizácia priateľská alebo naopak, bude nepriateľskou? Je to ako hranie sa s ohňom. Vedci preto hovoria, že podobne sa môžu správať aj iné inteligentné civilizácie a s vedomím toho, že môžu naraziť na nepriateľa, tak sa jednoducho ukrývajú.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť