pexels.com
Fakty

Konečne poznáme vysvetlenie, prečo sú niektorí ľudia praváci a iní ľaváci

Väčšina z nás môže o sebe povedať, že patrí k pravákom. Ľaváci sú v menšine, ale prečo? Je to preferencia, ktorú sme si časom vypestovali, alebo sa jednoducho ako praváci či ľaváci narodíme? Podľa novej štúdie to vôbec nesúvisí s našim mozgom alebo neurologickým vývojom.

Tím výskumníkov z Nemecka, Holandska a Juhoafrickej republiky, ktorí boli vedení biofyzikmi z Porúrskej univerzity v Bochumi starostlivo monitorovali expresiu génu, ku ktorej dochádza pri vývoji miechy plodu medzi 8. a 12. týždňom tehotenstva. Dlho sa predpokladalo, že táto génová aktivita sa deje v mozgu a podľa toho, ktorá hemisféra vykazuje väčšiu aktivitu sa určí pravo- či ľavorukosť u človeka. Výsledky tímu by mali zásadne zmeniť chápanie príčiny hemisférickej asymetrie. Tím uverejnil svoju štúdiu v časopise eLife.
Foto: pexels.com

Je známe, že pohyby rúk či nôh sú riadené z motorickej oblasti mozgovej kôry, ktorá posiela elektrické impulzy do miechy. Má to však háčik, pretože v 8.týždni tehotenstva plod ešte nemá vyvinuté prepojenie motorickej oblasti mozgovej kôry s miechou. Na základe skenov ultrazvuku už od 8. týždňa vidieť či je dominantnejší pohyb pravej alebo ľavej ruky a od 13.týždňa tehotenstva nenarodené deti cmúľajú viac buď pravý alebo ľavý palec. Všetko teda nasvedčuje tomu, že miecha určuje či sme praváci alebo ľaváci.

Foto: pixabay.com

Čo je však príčinou? Nie sú to zdedené genetické mutácie alebo znaky, ale environmentálne faktory, ktoré majú vplyv na rastúci plod. Môžu to byť napríklad enzýmy, ktoré viažu k reťazcu DNA bočné metylové skupiny a ich činnosť, ktorá minimalizuje čítanie genetických informácií. To vedie k rôznej aktivite génov v pravej a ľavej časti miechy.

zdroj: iflscience.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť