modre oci
Nezaradené

Magnetické pole Zeme sa oslabuje desaťkrát rýchlejšie, než sa očakávalo

Nové satelitné dáta z Európskej vesmírnej agentúry odhalili isté mätúce zistenia: zdá sa, že magnetické pole Zeme sa oslabuje oveľa rýchlejší než naznačovali predchádzajúce výskumy.

Tieto merania ukazujú, že celkové geomagnetické pole planéty slabne asi desaťkrát rýchlejšie, než sa očakávalo, asi o 5% každých desať rokov. Avšak, je dôležité poznamenať, že v niektorých oblastiach je posilnené, a to najmä v Ázii.

Tieto dáta boli zhromaždené troma satelitmi Swarm Európskej vesmírnej agentúry, ktoré sledujú zmeny v magnetickom poli Zeme, zaznamenávajú silu, smer a odchýlky po celom svete. Od svojho spustenia v roku 2013 merajú magnetické signály zo zemského jadra, plášťa, kôry, z oceánov, ionosféry a magnetosféry – vytvárajú tak oveľa podrobnejšiu mapu, než akú boli vedci doteraz schopní vytvoriť.

Swarm satelity

img: via http://inhabitat.com/

Tieto lokalizované výkyvy v magnetickom poli sú ľahko vysvetliteľné. Výskumní pracovníci sa domnievajú, že je to kvôli pohybu tekutého kovu prúdiaceho v jadre planéty. To, čo ešte nie sú schopní vysvetliť je, prečo pole ako celok stále slabne, alebo aké budú účinky tejto zmeny.

Jednou z možností je, že zmeny naznačujú prichádzajúci obrat zemských magnetických pólov, pri ktorých sa vedci domnievajú, že by k nim malo dôjsť zhruba každých 200.000 až 300.000 rokov. Aj keď je táto udalosť už dlho vďačným zdrojom katastrofických scenárov pre prognostikov súdneho dňa, geologické a fosílne záznamy naznačujú, že z toho neplynú žiadne trvalé následky na život, ako ho poznáme. Väčšina z toho naznačuje, že ako magnetické pole slabne, znižuje sa prirodzená ochrana Zeme pred slnečným žiarením. Avšak, NASA uvádza, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, žeby tento magnetický štít mohol niekedy úplne zmiznúť.

img: via http://inhabitat.com/

Hoci tieto nové poznatky nenaznačujú prichádzajúce nebezpečenstvo, zmena magnetických pólov nebude rýchla alebo jednoduchá: ako sa pole mení a posúva, môžu sa objaviť viacnásobné póly v neobvyklých zemepisných šírkach v priebehu stoviek alebo dokonca tisícok rokov. Mohol by to byť problém pre navigácie používajúce kompas, energetické siete a komunikačné systémy, ale neboli by to udalosti apokalyptického charakteru.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť