Jednohubky

Sú na tom slovenské mamičky až tak zle? Porovnanie materskej po celom svete…

Narodenie dieťaťa je výnimočná a úžasná udalosť. Avšak, s príchodom malého drobca prichádzajú aj niektoré problémy. Hlavne tie finančné. Ako sú na tom mamičky z celého sveta?

Materské a rodičovský príspevok

V prvom rade si musíme vysvetliť rozdiel medzi týmito dvoma pojmami.

Materské je dávka nemocenského poistenia vyplácaná Sociálnou poisťovňou. Doba vyplácania je 34-43 týždňov (záleží od počtu detí) a jej výška je 70% z denného vymeriavacieho základu. Vypočítava sa z hrubého príjmu, z ktorého zamestnanec/zamestnávateľ odvádza nemocenské poistenie. Toto poistenie nie je povinné, a preto nie každý rodič si takúto možnosť zvolí, a tak stráca nárok na materské. (Zdroj 1, Zdroj 2)

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vypláca sa najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa. Výška rodičovského príspevku závisí od počtu narodených detí. Pri jednom dieťati je to 203,20€ mesačne, rodič dvojičiek dostane 254€ mesačne a rodič trojičiek 304,80€ mesačne. Na rodičovský príspevok má nárok každý rodič, ktorý spĺňa základné podmienky (plnoletosť, žiadne jeho dieťa nie je v náhradnej starostlivosti), bez ohľadu na to, či platil, alebo neplatil nemocenské alebo iné poistenie. (Zdroj)

Rodičovský príspevok je doménou skôr Európskych krajín, ale aj to iba niektorých. Väčšina sveta funguje iba s materským.


V infografike nižšie si môžete pozrieť, ako dlho a v akej výške je vyplácané materské v rôznych krajinách sveta. Sú zoradené v rebríčku podľa dĺžky poberania materského. V krajinách, v ktorých je možnosť rodičovského príspevku, je táto informácia v infografike spomenutá.

20160819_Vedelisteze_Materska_01

20160819_Vedelisteze_Materska_02

20160819_Vedelisteze_Materska_03

20160819_Vedelisteze_Materska_04

20160819_Vedelisteze_Materska_05

20160819_Vedelisteze_Materska_06

20160819_Vedelisteze_Materska_07

20160819_Vedelisteze_Materska_08

20160819_Vedelisteze_Materska_09

20160819_Vedelisteze_Materska_10

20160819_Vedelisteze_Materska_11

20160819_Vedelisteze_Materska_12

20160819_Vedelisteze_Materska_13

20160819_Vedelisteze_Materska_14

20160819_Vedelisteze_Materska_15

20160819_Vedelisteze_Materska_16

20160819_Vedelisteze_Materska_17

20160819_Vedelisteze_Materska_18

20160819_Vedelisteze_Materska_19

20160819_Vedelisteze_Materska_20

.src

.src

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť