vinna muska
Veda a technika, Zvieratá

Mušky zomierajú predčasne v prípade, ak vidia iné mŕtve mušky. Čo za týmto javom stojí?

V posledných výskumoch sa potvrdilo, že schopnosť vnímať mŕtve jedince nie je v živočíšnej ríši ničím výnimočným, pričom rôzne druhy zvierat reagujú na mŕtve druhy rôznymi spôsobmi. Výskumníci z University of Michigan Medical School pod vedením Christi Gendron, Ph.D., nedávno odhalili zaujímavú súvislosť medzi vnímaním smrti a procesom starnutia u ovocných mušiek. Ich štúdia zverejnená v prestížnom časopise PLOS Biology s otvoreným prístupom, odhaľuje, že špecifická skupina mozgových buniek v mozgu vínnej mušky hrá kľúčovú úlohu pri urýchľovaní starnutia v dôsledku vnímania muších zdochlín.

Starnutie je komplexný proces, ktorý môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi vrátane genetiky a životného prostredia, no konkrétne mechanizmy, ktoré ovplyvňujú proces starnutia, zostávajú často tajomstvom. Jedným z takýchto zaujímavých príkladov je účinok, ktorý sa nazýva vnímanie smrti u ovocných mušiek.

Výskumníci z University of Michigan identifikovali, že ovocné mušky, ktoré vidia iné mŕtve jedince svojho druhu, zažívajú zrýchlené starnutie. Tento efekt je spojený so špecifickým typom serotonínového receptora. Vo svojej najnovšej štúdii poskytujú podrobnejšie informácie o tomto záhadnom procese. Skupina vedcov vykonala sériu experimentov na ovocných muškách, kde sa zistilo, že špecifická skupina mozgových buniek, známych ako neuróny R2 a R4, je aktívna, keď sa mušky dostanú do kontaktu s inými mŕtvymi muškami. Táto zvýšená aktivita viedla k rýchlejšiemu starnutiu ovocných mušiek.

Výsledky experimentu by mohli byť užitočné pre výskum spomalenia starnutia u ľudí

Význačným momentom v štúdii bolo fluorové označovanie, ktoré odhalilo, že vystavenie mŕtvym muškám spôsobilo zvýšenú aktivitu v oblasti mozgu mušky, nazývanej elipsoidné telo. Experimenty, ktoré potláčali rôzne kruhové neuróny v tejto oblasti, ukázali, že pre tento efekt sú nevyhnutné dva typy kruhových neurónov, konkrétne R2 a R4. Ďalšie testy jasne identifikovali serotonínový receptor 5-HT2A ako kľúčový faktor nachádzajúci sa na týchto neurónoch.

Nakoniec výskumníci ukázali, že tieto nimi umelo aktivované neuróny spôsobili skrátenie dĺžky života ovocných mušiek, aj keď tieto mušky skutočne nepociťovali vnímanie smrti v tomto experimente. Toto objavenie môže mať dôležité dôsledky pre pochopenie toho, ako nervové obvody, ako je tento, regulujú proces starnutia. V budúcnosti by to mohlo otvoriť dvere pre cieľové liečebné terapie, ktoré by mohli spomaliť starnutie u ľudí.

Spoluautor štúdie Scott Pletcher, dodal:

„Identifikovali sme konkrétne neuróny a molekuly v mozgu ovocných mušiek, ktoré hrajú úlohu pri modulácii rýchlosti starnutia v reakcii na okolité podmienky a vnímané skúsenosti.“ Tieto zistenia otvárajú nové perspektívy v oblasti výskumu starnutia a jeho potenciálneho ovplyvňovania. 

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť