pes nacuva hlas
Veda a technika, Zvieratá

Na aký hlas je psí mozog viac citlivý? Mužský či ženský?

Správa založená na novom výskume publikovaná v Communications Biology hovorí o tom, ako psi spracovávajú reč a aký vplyv má na ne rečový štýl zameraný na ne. Podľa maďarskych vedcov z Katedry etológie na Univerzite Eötvösa Loránda, Výskumnom centre prírodných vied a Výskumnej sieti Eötvösa Loránda, psi vykazujú výraznejšiu citlivosť mozgu na reč zameranú na nich a najmä ak na nich hovorí ženský hlas, výsledky štúdie uverejnil online žurnál Communications Biology.

Ľudská komunikácia s jednotlivcami, ktorí majú obmedzenú jazykovú schopnosť, ako sú napríklad batoľatá, používa špecifický rečový štýl charakterizovaný prehnanou prozódiou, čo znamená výrazné melodické prvky v reči. Tento spôsob komunikácie je zameraný na dojčatá a môže mať významný vplyv na ich kognitívny, sociálny a jazykový vývoj. Podobný štýl komunikácie sa však ukazuje aj pri interakciách so psami. Výskumníci sa preto zamerali na otázku, či psi majú podobnú citlivosť mozgu na reč, akú majú dojčatá

Výskum využil funkčnú magnetickú rezonanciu, skrátene fMRI, na meranie mozgovej aktivity u trénovaných rodinných psov. Psi boli vystavené reči zameranej na nich, reči pre dojčatá a reči pre dospelých, ktorú nahralo 12 žien a 12 mužov v prirodzených interakciách. Zaujímavým výsledkom bolo, že sluchové oblasti mozgu psov reagovali intenzívnejšie na reč zameranú na psov a dojčatá než na reč pre dospelých. Toto je prvý neurálny dôkaz, ktorý naznačuje, že psi majú citlivejší mozog na reč, ktorá je zameraná na nich samých.

Tento hlas psí vnímajú citlivejšie

Okrem toho však výskum identifikoval ďalší zaujímavý faktor. Citlivosť mozgu psov na reč zameranú na psov a dojčatá bola silnejšia, keď rečníkom boli ženy. Táto citlivosť bola ovplyvnená výškou hlasu a jeho variáciami. To naznačuje, že spôsob, akým hovoríme ku psom, má významný vplyv na to, ako naši psi reagujú. Táto skutočnosť je osobitne významná v prípade prehnaného hlasového ladenia charakteristického pre ženský hlas.

Podľa Anny Gergelyovej, spoluautorky štúdie, je zaujímavé, že tento výskum nezistil citlivosť psích mozgov na reč zameranú na psov a dojčatá na základe historických faktorov alebo vnútromaternicového vystavenia ženskému hlasu. To posilňuje teóriu, že tieto citlivé reakcie boli vyvinuté v priebehu domestikácie psov. Vedci sa domnievajú, že túto preferenciu môže ovplyvniť skutočnosť, že ženský hlas má inú zvukovú vlastnosť pri komunikácii so psami, na rozdiel od mužov.

Týmto objavom je otvorené nové pole výskumu, ktoré sa zameriava na hlbšie porozumenie psieho spracovania reči a jeho vzťahu k ľudskej komunikácii.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť