dlhovekost
Veda a technika, Zaujímavosti

Štúdia odhalila, ľudia s touto vlastnosťou žijú dlhšie

Nie je žiadnym tajomstvom, že každý z nás má život ohraničený určitým časom. K dlhšiemu a zdravšiemu životu nám môže dopomôcť napríklad šport alebo zdravá strava. No zdá sa, že veľkú úlohu zohrávajú aj ďalšie premenné.

Vedcom sa podarilo totiž identifikovať vlastnosť, ktorá sa zdá, že nám dokáže pridať niekoľko rokov života.

Táto vlastnosť nám pridáva na dlhovekosti

Výskumníci z Max Planck Institute skúmali údaje z 34 krajín, kde sledovali úroveň štedrosti naprieč spoločnosťou. Pod štedrosťou si môžete predstaviť transfer zdrojov z jedného človeka na druhého. Zároveň, aby eliminovali rozdielne úrovne príjmu a štedrosti, tak vedci sledovali štedrosť v pomere k príjmom a nie v „celých“ číslach. Vedci sa následne pozreli na úmrtnosť v sledovaných krajinách, a zistili, že v spoločnostiach, kde dochádzala k väčšiemu prerozdelenou zdrojov, úmrtnosť bola nižšia.

„Ochota zdieľať bola kriticky dôležitá pre náš minulý evolučný úspech a náš súčasný každodenný život.  Tu dokumentujeme silný lineárny vzťah medzi štedrosťou verejného a súkromného zdieľania spoločnosti a priemernou dĺžkou života jej členov. Naše zistenia z 34 krajín na šiestich kontinentoch naznačujú, že prežitie je vyššie v spoločnostiach, ktoré si navzájom poskytujú viac podpory a starostlivosti.“, vysvetľujú vedci, ako tento mechanizmus funguje.

Výskumníci okrem iného hovoria i to, že zdieľanie statkov má zároveň pozitívny emocionálny dopad na jednotlivca. Čo prispieva k celkovej pohode a zdraviu človeka, hoci najpravdepodobnejším dopadom, ktorý pomáha k predĺženiu života je, že ľudia, ktorí majú nedostatok, dostávajú potrebné zdroje na to, aby prežili.

„Najzrejmejším vysvetlením by bolo, že transfery zlepšujú zdravie a prežitie tým, že uspokojujú materiálne potreby príjemcov, najmä nezaopatrených detí a starých ľudí alebo nemajetných ľudí v akomkoľvek veku. Ale spojenie, ktoré nájdeme medzi presunmi a prežitím, môže odrážať viac než len toto. Intenzita prenosu môže odrážať silu sociálnych sietí a sociálneho kapitálu, o ktorých sa zistilo, že podporujú zdravie. Správanie pri prenose je hlboko zakorenené v biológii človeka a pribúdajú dôkazy o tom, že podávanie aj prijímanie prenosov zlepšuje zdravie.“, uvádzajú vedci.

Najhoršie dopadli krajiny v subsaharskej Afrike alebo juhovýchodnej Ázii

Krajiny v subsaharskej Afrike alebo juhovýchodnej Ázii zdieľajú najnižšie percento svojho celoživotného príjmu a majú najvyššie riziko úmrtia zo všetkých krajín v štúdii. Týka sa to aj vyspelej Južnej Afriky, ktorá má silnú ekonomiku, no miera zdieľania príjmov je pomerne nízka. Na opačnej strane barikády zas stoja západoeurópske krajiny a Japonsko, ktoré patria medzi lídrov v zdieľaní zdrojov a dosahovaní nízkej úrovne úmrtnosti.

Vedci preto konštatujú, že štedrosť je silne spojená s rizikom úmrtia a priemernou dĺžkou života.

„Podľa našich analýz sa zdá, že redistribúcia má vplyv na úroveň úmrtnosti v krajine bez ohľadu na jej hrubý domáci produkt na obyvateľa.“ hovorí Fanny Kluge.

Inými slovami, spoločnosti v ktorých sa ľudia delia o svoje statky viac, než menej štedré spoločnosti, žijú štatisticky dlhšie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť