NEGARAISLAM
Nezaradené

Najvýznamnejšia tajná spoločnosť, ktorou sa inšpirovali aj slávni Illumináti. Kto sú Slobodomurári?

Tajné spoločnosti sú spoločnosti, o ktorých funkcii sa nesmie dozvedieť nikto iný okrem členov, aj keď môžu (ale nemusia) verejne priznať svoju existenciu a fungovanie. Častokrát je preto ťažké nejakú spoločnosť označiť za tajnú, preto existujú niektoré  spoločné body pre označenie a odlíšenie od iných „tajných spolkov“: spolkové tajomstvo a jeho uchovanie (zvyčajne sa týka mýtického pôvodu spolku, či poznania zmyslu života alebo vecí duchovného charakteru), proces prijímania žiadateľov o členstvo, prijímanie nových členov, vytváranie vzájomných hierarchických vzťahov medzi členmi, tajné rituály (zvyčajne pri prijatí nového člena, utvrdzujúce jeho lojalitu k spolku), exkluzivita členstva, zameranie sa na vzdelanie. V niektorých krajinách (napríklad v Poľsku) sú tieto spolky zakázané.

Slobodomurári sú bratská tajná spoločnosť s pôvodom v stredovekom kamenárstve. Hierarchiu prebrali od murárov starajúcich sa o správnu stavbu katedrály, teda tých, ktorí sa pri stavbe nespoliehali len na Boha, ale pri stavbe aktívne využívali svoje znalosti. Stredoveká hierarchia vyzerala nasledovne: učeň(5 rokov), tovariš/remeselník, veľmajster. Títo ľudia sa v stredoveku združovali v cechoch, ktoré boli v slobodomurárstve uvádzané ako lóže. Lóže majú medzi sebou priateľské vzťahy, väčšina sa podriaďuje Veľkej Lóži (Grande Lodge), ktorá sídli v Londýne a funguje od roku 1717.
Foto: youtube.com

Členovia sú postupne povyšovaní, každý má šancu stať sa veľmajstrom, podmienkami na bezproblémové povyšovanie je dochádzka na stretnutia a aktivity. Voľba najdôležitejších funkcionárov prebieha každoročne.

Vnútorná hierarchia bola zvýraznená aj rozsadením po lóži: východ- Veľmajster (osvietil ostatných ako Slnko), juh – Tovariši (vyššie funkcie), sever -učni (nižšie funkcie).

Proces prijatia nového člena prebiehal nasledovne: záujemca o členstvo musí podstúpiť stretnutie s členmi, na ktorom ho predstavia (v dnešnej dobe sa môžu záujemcovia dokonca hlásiť aj cez internet, samozrejme že formy prijatia majú odlišnosti pri každej lóži), je podrobený „rozhovoru“ ohľadom hodnotových orientácii na ktoré ho pripravia aktívny členovia, keďže sú veľmi symbolické. Pomocou kladených otázok má preukázať, aké sú jeho skutočné morálne hodnoty. Záujemca takisto nesmie mať pochybnú minulosť a zvyčajne by mal mať viac ako 21 rokov.
Foto: Keyword Suggestions

Samozrejme, Slobodomurári majú aj svoje symboly. Lóže majú symbolizovať Šalamúnov chrám.

Hlavný znak sa skladá z hlavných nástrojov ktoré používali stredovekí murári: uholník – aby usmernil naše činy a kružidlo – vymedziť nám a udržať rozumné hranice pre celé ľudstvo.

G- nevyskytuje sa vždy, zvyčajne v anglických krajinách , viacero významov: God, Great architect of the Universe, Geometry– opisovaná ako najvznešenejšia z vied.
Foto: fr.wikipedia.org

Medzi najznámejších Slobodomurárov patrila väčšina amerických prezidentov (už od čias vzniku USA), mnoho víťazov Nobelovej ceny ale aj umelcov, ako Mozart (napísal napríklad operu Kúzelná flauta, ktorá má v sebe množstvo prvkov z ich rituálov) alebo Alfons Mucha, ktorý bol dokonca Veľmajstrom.

Slobodomurári práve tento rok oslavujú 200 rokov od svojho založenia. Aktívne stále fungujú na Slovensku aj v Česku. Kto vie, možno sa raz členom tejto exkluzívnej spoločnosti stanete aj Vy.

zdroj: BERÁNEK, Jiří. Tajemství lóží: Svobodné zednářství bez legend a mýtů. Praha: Mladá fronta, 1994

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť