chyba prezivsis
Jednohubky, Zaujímavosti

Niečo vám chýba! Čo je to klam preživších? Táto chyba stála v minulosti životy mnohých vojakov

Teória Survivor Bias, tiež známa ako preživšia chyba (často označovaná aj ako klam preživších), je analytická chyba, ktorá môže skresliť naše vnímanie skúmaných dát alebo údajov. Vzniká vtedy, ak nie sú zohľadnené prípady, ktoré skončili neúspechom alebo neexistujú. Táto teória poukazuje na nesprávny výber vzorky, keď sa zameriavame len na úspešné alebo preživšie príklady a zanedbávame tých, ktorí neuspeli alebo zahynuli, čo vedie k nepresnému záveru alebo nesprávnym odhadom.

„Zaujatosť týkajúca sa prežitia je formou selekčnej zaujatosti, ktorá môže viesť k príliš optimistickým presvedčeniam, pretože sa prehliadajú viaceré zlyhania, napríklad keď spoločnosti, ktoré už neexistujú, sú vylúčené z analýz finančnej výkonnosti.“, vysvetľuje Wikipedia.

Chyba, ktorá stála mnohých životy

Názov tejto teórie pochádza z čias druhej svetovej vojny, keď inžinieri analyzovali poškodenie stíhačiek vrátených z misií. Pôvodne sa zamerali iba na miesta, ktoré boli poškodené streľbou nepriateľských lietadiel, s cieľom posilniť obranu v týchto konkrétnych oblastiach. No to bola veľká chyba. Matematický štatistik Abraham Wald upozornil, že tieto dáta trpia preživšou chybou, pretože analyzovali len stroje, ktoré sa vrátili. Nepreskúmali tie, ktoré boli zostrelené a zničené, pretože tie nemali tú možnosť vrátiť sa späť. Preto inžinieri potrebovali zlepšiť ochranu na miestach, kde boli stíhačky nepoškodené, pretože tam pravdepodobne existovali kritické body, ktoré spôsobili pád lietadla.

Využitie teórie je oveľa širšie ako len vo vojne

Táto teória však nie je obmedzená len na vojenské aplikácie. Je prítomná v mnohých oblastiach, ako sú finančné trhy, podnikanie, medicína, ale aj v každodennom živote. Napríklad pri investovaní by sme nemali vytvárať závery iba z úspešných spoločností, ktoré vynikli na trhu, pretože ignorujeme tie, ktoré zlyhali a už neexistujú.

„Takýto selektívny pohľad na úspech a prežitie môže mať vážne dôsledky. V podnikovom prostredí môže viesť k nesprávnemu odhadu výkonnosti produktu alebo stratégie,..“

V medicíne môže teória Survivor Bias skresliť účinnosť liekov alebo liečebných postupov, pretože analyzujeme iba prípady pacientov, ktorí prežili alebo sa uzdravili. Pacienti, ktorí zomreli alebo neodpovedali na liečbu, sú často vynechaní z analýzy, čo môže viesť k nesprávnym záverom o účinnosti danej liečby.

Preto je dôležité byť si vedomý prípadného vplyvu Survivor Biasu a zabezpečiť, aby sa pri analýzach a rozhodnutiach zohľadňovali nielen úspešné príklady, ale aj tie, ktoré zlyhali. Tým sa dosiahne lepšie pochopenie celkovej situácie a možno predchádzať nesprávnym rozhodnutiam, ktoré by mohli mať negatívny dopad na jednotlivcov, organizácie alebo spoločnosti ako celok.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť