Nezaradené

Objavená nová časť ľudského tela

Dvaja chirurgovia z Leavenskej univerzitnej nemocnice objavili úplne novú časť ľudského tela. Jedná sa o väz v kolene a zdá sa, že hrá významnú úlohu pri utrhnutí predného skríženého väzu (bežný športový úraz). „Anterolaterálny väz“ bol objavený pri mikroskopickom zákroku, keď sa doktori snažili objasniť dôvody bolestí pri rehabilitáciach úrazov skríženého väzu. Narazili na lekársku dokumentáciu z roku 1879 ktorá predpokladá existenciu doteraz neznámeho väzu v kolene.

Teória autora sa potvrdila a doktor Claes s doktorom Bellemansom tvrdia, že tento väz môžeme nájsť u 97% pacientov. Dôslednejším výskumom sa zistilo, že pretrhnutie štepu (bežná komplikácia pri rehabilitácií) je spôsobené trhlinou na tomto väze. Poslednou novou časťou ľudského tela bola mikrospoická vrstva v rohovke ľudkého oka, ktorá napomohla vykonávať očnú chirurgiu rýchlejšie a bezpečnejšie. Človek má neustály pocit, že vie všetko o ľudskom tele, nakoniec sme ho študovali detailne stovky rokov. Aj tieto malé objavy nám však dokazujú, že stále o sebe nevieme všetko.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť