Nezaradené

Je to oficiálne: lenivosť a strata motivácie po užití marihuany sú len krátkodobé

S fajčením marihuany sa spájajú dva dôsledky: lenivosť a strata akejkoľvek motivácie. Existujú však na to skutočné dôkazy?

Nová štúdia skúmala známe tvrdenie, ktoré hovorí o tom, že marihuana vedie k zníženiu motivácie. Pozorovania sa zúčastnili dve skupiny – úplní nováčikovia a dlhodobí uživatelia. Nováčikovia dostali jedného jointa v kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Výsledkom bola menšia ochota pracovať. V ďalšej časti výskumu ich porovnávali. Ukázalo sa, že ak obom skupinám nedali drogu po dobu 12 hodín, ich výsledná motivácia k práci sa nijako nelíšila.

Prekvapivým zistením bolo, že povestná strata motivácie a lenivosť sú len krátkodobé efekty. To znamená, že ani dlhodobé užívanie marihuany nemusí oslabiť chuť niečo robiť, ak sú dodržané aspoň 12 hodinové prestávky.

Jej povesť ovplyvnila popularita v 50. až 60. rokoch

Marihuana sa v tom čase stala populárnou drogou a čoraz viac sa objavoval takzvaný syndróm stratenej motivácie. Lekári uvádzali, že jej pravidelné užívanie môže viesť k pasivite či uzatváraniu sa do seba. Spoliehali sa len na okamžité pozorovania a neskúmali jej dlhodobé a krátkodobé účinky. Mnohé štúdie boli uskutočnené rýchlo, nedostatočne a predmetom výskumu bol len malý počet ľudí.

Najnovšia štúdia skúmala väčšiu skupinu

Prvou časťou výskumu bolo inhalovanie prostredníctvom balóna. Zúčastnení najprv inhalovali výpary skutočnej marihuany a neskôr jej placebo náhrady. Následne splnili úlohu, ktorou sa výskumníci snažili zistiť ich motiváciu pre zarábanie peňazí. Reálny tón posilnili tým, že na konci pozorovania skutočne dostali peniaze. Zakaždým sa mohli sami rozhodnúť či vykonajú tú ľahšiu alebo ťažšiu úlohu, od toho sa odvíjala aj suma peňazí. Tá jednoduchšia možnosť bola stlačenie medzerníka na klávesnici 30 krát za 7 sekúnd. V tej ťažšej to už museli stihnúť 100 krát za 21 sekúnd. Zvyšovala sa aj peňažná výhra.

image-20160901-1018-15d4cwkimg: shutterstock.com

Ľudia, ktorí vdýchli marihuanu si vyberali ľahšiu možnosť. Na ťažšiu si trúfli skôr tí na placebo efekte. Inými slovami, motivácia klesla len krátko po vdýchnutí drogy.

Veľmi dlho sa totiž verilo tomu, že fajčenie marihuany robí z ľudí dlhodobých lenivcov, táto štúdia to prvýkrát testovala na väčšej skupine ľudí a prišla k záveru, že až také samozrejmé to nie je.

V nasledujúcom pozorovaní boli porovnávané dve skupiny ľudí: závislí na marihuane a nezávislí. Druhej skupine podávali iné látky v rovnakom množstve ako skupine s marihuanou. Následne plnili rovnaké úlohy ako predchádzajúci s tým rozdielom, že počkali 12 hodín kým ich mohli absolvovať. V ich ochote pracovať za peniaze neboli zistené žiadne rozdiely. To znamená, že dlhodobé užívanie marihuany neznižuje motiváciu po 12 hodinách abstinencie.

Na základe týchto výsledkov môžeme s istotou povedať, že dlhodobé užívanie marihuany z ľudí lenivcov nerobí. Má to však jednu podmienku, aspoň na istú dobu treba jointu povedať nie.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť