modre oci
iflscience.com
Nezaradené

UKÁŽKA: Opice dokážu rozprávať. Jediné, čo im chýba, je schopnosť tvoriť slová v ich mozgu

Zamysleli ste sa už niekedy nad otázkou aké by to bolo, keby vám opica dokázala odpovedať na otázku?

Najnovšie výskumy ukázali, že narozdiel od predchádzajúcich teórií, majú opice dobre vyvinutú anatómiu hlasiviek, čo predpokladá schopnosť tvoriť slová a vety. Výskumnou vzorkou sa stali makaky, na ktorých sa potvrdilo, že neschopnosť rozprávať nie je daná nedostatočnou anatomickou vybavenosťou, ale kognitívnou teda rozumovou schopnosťou.

Medzinárodný tím vedcov zrengenoval hlasivkové vybavenie makakov a zaznamenal na video pohyby pier, jazyka a hrtanu pri vydávaní zvukov. Tento výskum sa líšil od predchádzajúcich najmä tým, že sa zameral na sledovanie živých makakov zatiaľ čo ostatné skúmali anatómiu hlasiviek na mŕtvych jedincoch.

Informácie získané z videí potom preniesli do počítača, ktorý vytvoril simuláciu reči makaka na základe jeho fyzických predispozícií. Zistili, že makaky dokážu vytvárať zvuky, ktoré používame v ľudskej reči ako sú samohlásky a spoluhlásky a dokonca dokážu tvoriť celé vety. Tu si môžete počúvnuť ako by znela veta „will you marry me?“ (vydáš sa za mňa?) v reči makaka (pozor, možno po tom nebudete môcť zaspať):

.zdroj

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť