modre oci
Nezaradené

Prečo mám pocit, že môj telefón vibruje, aj keď mi nikto nevolá ani nepíše?

„Pred niekoľkými mesiacmi som sa rozhodol, že sa vzdám upozornení na textové správy. Nie preto, že som nemal záujem odpovedať, ale pretože som nemohol zniesť náhodné vibrovanie svojho telefónu. Začal som pociťovať „fantómové vibrácie“, akýsi falošný pocit, že telefón vibruje. Neochotný zmieriť sa s neustálym vyzváňaním, plný sklamania a rozpakov zakaždým, keď som siahol do vrecka, aby som zistil, že môj mozog si pocit, že niečo vibruje, len akosi vymyslel, rozhodol som sa nastaviť si tichý mód.

Fungovalo to. Už som viac nepociťoval svrbenie v nohe spôsobené záhadným vibrovaním.“

Nie je jediný, kto zažíva halucinácie, že sa s ním niekto snaží komunikovať.

V roku 2007, psychológ David Laramie pomenoval tento pocit vo svojej práci o používaní mobilných telefónov a správaní ako „ringxiety“; treba však podotknúť, že tento pocit neprišiel s vynájdením mobilov. V roku 1996 sa „syndróm fantomového pagera“ objavil v komixovom stripe Dilbert. Fenomén bol odvtedy skúmavý rôznymi profesiami, kultúrami a rôznymi vekovými skupinami.

290 študentov z Indiany sa v roku 2012 podrobilo štúdii, v ktorej bolo zistené, že 89% zažívalo v priemere asi raz za dva týždne určitý stupeň záhadných telefónnych vibrácií. A netýka sa to len vysokoškolských detí závislých od mobilných telefónov. Štúdia, v ktorej sa zúčastnil nemocničný personál, ktorý je často viazaný k pagerom alebo telefónom, ukázala, že 68% zo 176 pracovníkov má skúsenosti s fiktívnymi vibráciami.

A nie sú to len vibrácie. V Laramie-ovej štúdii z roku 2007, ktorej sa zúčastnilo 320 dospelých ľudí, bolo dokázané, že ľudia trpia aj sluchovými halucináciami ( dve tretiny účastníkov štúdie malo pocit, že počuli zvoniť svoj telefón).

Smartphone lit on pocket of man at night. img: gettyimages.com

To, prečo ľudia cítia vibrácie, aj keď tam žiadne nie sú, je stále diskutabilné. V štúdii jedného pracovníka nemocnice z roku 2010 vedci z Massachusetts vytvorili hypotézu, že záhadné pocitové alebo sluchové signály „môžu byť následkom nesprávnej interpretácie prichádzajúceho zmyslového signálu mozgovej kôry.“ Ďalej tvrdia:

„S cieľom vyrovnať sa s ohromujúcim množstvom zmyslových vnemov, mozog aplikuje filtre alebo schémy založené na očakávaní, čo nájde. Tento proces je známy ako „domnienka ovládaná vyhľadávaním“. V prípade záhadného vibrovania – pretože mozog predvída hovor, podľa predpojatej domnienky nesprávne zinterpretuje zmyslové vnemy. Skutočný stimul je neznámy, ale môže zahŕňať tlak z oblečenia, svalové kontrakcie alebo iné zmyslové podnety.“

Nedávna štúdia Michigan-skej univerzity predpokladala, že „ringxiety“ je spojená s neistotou. Štúdia z roku 2016 zistila, že u ľudí, ktorí sú neistí v osobných vzťahoch, je vyššia pravdepodobnosť výskytu častých fantómových vibrácií. Vyzerá to tak, že to dáva zmysel: keď si neistý vo svojom mileneckom vzťahu, pravdepodobne si viac posadnutý pozeraním na mobil, či ti partner/partnerka už konečne niečo odpísal/a. Očakávať správu alebo hovor, alebo byť zvlášť znepokojený ohľadom toho, že by si mohol byť niekým kontaktovaný, je spájané so záhadnými fantómovými upozorneniami.

Avšak, je dôležité povedať, že vo väčšine štúdiách bolo zistené, že len nepatrný zlomok ľudí je skutočne vážne postihnutých týmito fantómovými pocitmi . Mnoho ľudí trpiacich fantómovými signálmi proti tomu nijako nebojuje. Iní sa zase toho úspešne zbavili. Zo 115 nemocničných pracovníkov, ktorí pociťovali záhadné vibrácie, 43 z nich sa pokúsilo zastaviť to tým, že si vypli vibrácie alebo že prestali svoje zariadenie prenášať z miesta na miesto. (úspešnosť 63-75%)

Najlepší spôsob, ako sa zbaviť týchto nepredvídateľných vibrácií, je, ako sa zdá, byť super istou osobou bez nejakej sociálnej úzkosti. Alebo žeby stačilo len presunúť svoj telefón do iného vrecka?

.src

img: ISTOCK

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť