modre oci
Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Prekvapí vás, aké malé množstvo alkoholu stačí na to, aby sa objem nášho mozgu zmenšil!

nadmernej konzumácii alkoholu už asi tušíme, že nebude mať na naše telo žiadne blahodarné účinky. No ako je to s konzumáciou alkoholu takpovediac s mierou? Nevinné popíjanie alkoholu z času na čas alebo každý deň v menšom množstve sa zdá byť neškodné. Ako to však vníma náš mozog?

Nová štúdia naznačuje, že aj ľahké alebo mierne pitie môže predstavovať riziko pre náš mozog. Pod miernym pitím sa rozumie pár pohárov vína či pív skonzumovaných za týždeň. Štúdia sa zaoberala skúmaním 37 000 zdravých dospelých v strednom veku v Spojenom kráľovstve. K dispozícii boli ich podrobné genetické a lekárske správy i závery z vyšetrenia mozgu pomocou magnetickej rezonancie. Štúdia sa zamerala na pitné návyky účastníkov, veľkosť, štruktúru ich mozgu a vplyv pitia alkoholu na šedú a bielu hmotu mozgu.

„Konzumácia alkoholu je jedným z hlavných prispievateľov ku globálnej záťaži chorobami a vysokým nákladom na zdravotnú starostlivosť a ekonomickým nákladom.“, hovoria vedci.

Šedá hmota tvorí vonkajšiu vrstvu mozgového tkaniva a je zodpovedná za kontrolu emócií, pohybu a pamäte, zatiaľ čo biela hmota prenáša informácie, ktoré mozog potrebuje na činnosti, akými sú rozprávanie, chôdza, schopnosť vidieť, počuť či cítiť.

Skúmaním už bolo preukázané, že silná konzumácia alkoholu je spojená s atrofiou mozgu, stratou neurónov a horšou integritou vlákien bielej hmoty. Vedci sa teraz zamerali na to či aj mierna až striedma konzumácia alkoholu vykazuje podobné negatívne vplyvy na štruktúru mozgu.

„Silná konzumácia alkoholu bola spojená s atrofiou mozgu, stratou neurónov a horšou integritou vlákien bielej hmoty.“, píše sa vo štúdii.

Výsledky štúdie vás prinútia zamyslieť sa, či si dnes ten pohár alkoholu dáte

Predmetná analýza zohľadnila širokú škálu faktorov, akými boli vek, pohlavie, výška, fajčiarske návyky, socioekonomické aspekty či genetika respondentov, ktoré by mohli ovplyvniť vzťah medzi pitím alkoholu a zmenou štruktúry mozgu. Takisto nezabudli zohľadniť veľkosti hláv účastníkov, ktoré môžu ovplyvniť objem mozgu. Vedci sa zamerali na vekovú kategóriu 50-ročných respondentov a vypočítali, ako môže rôzne množstvo skonzumovaného alkoholu denne ovplyvniť ich mozog.

Výskumníci zistili, že aj mierne pitie, za ktoré považovali pol litra piva alebo pol pohára vína skonzumovaného za deň, spôsobilo celkové zníženie objemu mozgu. Aplikovaním tohto zistenia u 50-ročného dobrovoľníka sa zistilo, že ak konzumoval jednu jednotku piva denne, v tomto prípade pol litra piva alebo pol pohára vína, jeho mozog zostarol o 6 mesiacov. Ak sa denný príjem alkoholu zvýšil na dve jednotky denne, teda na 1 liter piva, resp. pohár vína, zníženie objemu mozgu znamenalo ďalšie dva roky zostarnutia. Tri jednotky alkoholu skonzumovaného za deň spôsobilo zostarnutie mozgu o 3,5 roka.

50-roční ľudia, ktorí denne vypili v priemere štyri jednotky alkoholu, mali mozog o viac ako desaťročie starší na základe zmien v štruktúre a veľkosti tkaniva ich mozgu pozorované na MRI v porovnaní s tými, ktorí nepili alkohol vôbec.

Aj napriek tomu, že sa vedci snažili zohľadniť veľké množstvo faktorov, je možné nájsť obmedzenie v tom, že ľudia stredného veku v Spojenom kráľovstve nemusia byť úplne presnou reprezentatívnou vzorkou. Takisto štúdia hodnotila konzumáciu alkoholu iba v jedinom časovom bode a nezohľadnila žiadnu anamnézu poruchy užívania alkoholu, píše eu.usatoday.com.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť