narcisticka osoba
Zdroj: labs.openai.com, Vedelisteze.sk
Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Narcisti manipulujú všetkých naokolo seba. Toto sú varovné signály, že ho máte vo svojej blízkosti!

Na určenie narcistickej osobnosti neexistujú exaktné metódy ako fyzické krvné testy, magnetická rezonancia či presné tabuľky hodnôt, ktoré by dokázali identifikovať narcizmus. Aj samotná terapia musí byť založená na pravidelnom a dlhodobom pozorovaní správania a postojov, ktoré človek prezentuje.

Na to, aby bol človek narcistom, nemusí spĺňať všetky črty tejto osobnosti, ale podľa Diagnostického a štatistického manuálu, ktorý používajú terapeuti, človek potrebuje vykazovať aspoň 55 % zistených vlastností, aby mu bola diagnostikovaná narcistická porucha osobnosti. Narcistom je človek, ktorému bola klinicky diagnostikovaná porucha osobnosti a vyznačuje sa predovšetkým silnou potrebou obdivu, grandióznosťou, aroganciou, sebadôležitosťou, závisťou či nedostatkom empatie voči iným ľuďom, informuje portál www.mindbodygreen.com.

Znaky, podľa ktorých môžete narcistickú osobu vo vašej blízkosti odhaliť

Spomedzi všetkých čŕt je nadradenosť snáď najvýraznejším znakom narcistu. Tá však nemá nič spoločné so sebavedomím či sebadôverou. Na hierarchii sa narcista nachádza na samotnom vrchole a je to pre neho jediné miesto, kde sa cíti sebaisto. Narcisti musia všetko vlastniť, všetkých ovládať a byť najlepší, najsprávnejší a najkompetentnejší robiť veci podľa ich predstáv.

Ďalšou základnou narcistickou črtou je neustála potreba pozornosti. Neustále potrebujú, aby ste im dokazovali, ako vám na nich záleží, no treba pamätať na to, že akokoľvek veľkú pozornosť im budete venovať, nikdy im to nebude postačovať. Cieľom tohto ich konania je, že sa podvedome snažia podporiť svoje krehké egá a sebavedomie.

Perfekcionizmus patrí takisto k často prítomnej črte narcistu. Extrémne vysoká potreba, aby bolo všetko a všetci dokonalí, patrí k ich požiadavkám. Veria, že udalosti by sa mali stať presne podľa očakávania a život by sa mal odohrávať presne tak, ako si ho predstavujú. Každá jedna odchýlka od ich očakávaní vedie k tomu, že sa neustále sťažujú a sú nespokojní.

Možno ste sa už stretli s človekom, ktorý je manipulatívny alebo má silné nutkanie nad všetkým držať kontrolu. Aj toto patrí k črtám narcistu a rozpoznať takéto konanie nie je obtiažne. Narcisti sú neustále sklamaní z nedokonalého smeru, akým sa ich život uberá a chcú urobiť čo najviac, aby si ho vytvorili podľa svojich predstáv. Narcisti majú totiž vždy predstavu o tom, čo by každý z ich okolia mal povedať a urobiť. Keď sa nesprávate podľa ich očakávania a predstáv, sú nepokojní a rozrušení. Častokrát narcistom chýbajú vlastné hranice a hranice iných ľudí prekračujú. Nevedia akceptovať odmietnutie a akékoľvek odopretie vnímajú veľmi osobne a citlivo. Na to, aby dosiahli svoje, využívajú vytrvalosť, prehováranie, dožadovanie a trucovanie.

Narcisti majú veľmi nízku schopnosť vcítiť sa do druhých a majú tendenciu byť sebeckí a zahľadení do seba. Očakávajú, že ostatní budú myslieť a cítiť to isté, ako oni a len zriedka myslia na to, ako sa cítia ostatní. Len zriedkavo sa ospravedlňujú, pociťujú výčitky svedomia či vinu. Ak ste sa aj snažili logicky narcistovi vysvetliť, že jeho konanie vám ubližuje, pravdepodobne ste nedospeli k žiadnemu pozitívnemu výsledku. Aj keď narcisti tvrdia, že vedia, ako sa cítite, nie je to pravda. Vaše vysvetlenie pre neho nie je logické a berie do úvahy len vlastné myšlienky a pocity.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť