modre oci
Nezaradené

Prospieva hovorenie nárečiami človeku ako rozprávanie dvoma jazykmi ?

Doteraz sa už udialo mnoho výskumov na tému toho, ako ľuďom prospieva hovoriť denne viac než jedným jazykom. Tréning mozgu pri používaní viacerých jazykov ukazuje značné zvýšenie pozornostných ako aj pamäťových schopností. Prispieva k lepšej rekonvalescencii  mŕtvice, ale aj spomaleniu nástupu demencie. Je tu ale ďalší, často skrytý spôsob cvičenia mozgu a to je používanie dialektov.

Bidialektizmus, alebo rozprávanie dvoma rôznymi dialektami rovnakého jazyka je normálna vec v skoro každej krajine a týka sa každého jej občana. V Spojených Štátoch milióny deti vyrastajú a doma používajú zkomolenú africko-americkú angličtinu a v škole zasa spisovnú americkú angličtinu. Rovnaké prípady, samozrejme iné variácie jazykov sa normálne vyskytujú v arabskom svete a natrafiť na nich môžme aj v Európe a Ázii.

To, čo tento výskum ale ukazuje je, že človek, ktorý rozpráva na dennom poriadku dvoma rozdielnymi verziami jazyka si dokáže rovnako cvičiť mozog ako ten, čo rozpráva dvoma úplne rozdielnymi jazykmi.

 

2-way-yellow-signimg: relmin2.org

Výskum Grécka a Nórska

Štúdia vedená  Kyriakosom Antoniom a jeho kolegami na Univerzite Technológie na Cypre testovala  výkonnosť detí, ktoré hovorili aj cyperskou aj štandardnou gréčtinou. Štúdia pozostávala zo 64 detí, ktoré hovorili bidialektálne, 47 hovorilo viacjazyčne a 25 jedným jazykom. Na porovnanie týchto troch skupín sa zohľadnili faktory ako inteligencia, ekonomické zázemie a sociálny status.

Účastníci mali hovoriť čísla v opačnom poradí ako im boli ukazované (napríklad ak im ukázali čísla 9,6,7,1 v tomto poradí, mali povedať 1,7,6,9). K prekvapeniu mnohých, bilingválne a bidialektálne deti mali lepšie výsledky ako tie, ktoré hovorili jedným jazykom.

Nedávna nórska štúdia skúmala akademické úspechy bidialektálnych detí. Pozorovali, aké výsledky dosiahli študenti v národných testoch z ich úradného jazyka a matematiky. Deti hovoriace viacerými dialektmi, dosiahli nadpriemerné výsledky. To naznačuje, že štúdie, ktoré sa zameriavajú na používanie dvoch jazykov naraz, by mohli byť úzko spojené s problematikou používania viacerých dialektov.

EssayWriting

img: eduwriting.org

Budúcnosť

Dobudúcna sa plánujú ďalšie výskumy na potvrdenie tejto hypotézy  vo väčšej miere odborníkmi na Univerzite v Bruseli. Belgicko ponúka ideálne podmienky pre takýto typ štúdie, pretože sa tu nachádza množstvo dialektov v rôznych častiach zeme. Takisto sa táto štúdia bude zaoberať aj tým, ako vplýva bidialektizmus na pochopenie konverzácie v iných jazykoch oproti iným typom ľudí. Predbežné výsledky sú veľmi sľubné a potvrdzujú túto myšlienku.

 

 

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť