Jednohubky

Robíte viac vecí naraz? Nie je to dobré.

Robíte viacero činností naraz a myslíte si, ako skvele vám to ide?

Neurovedec Daniel Levitin z kanadskej univerzity je toho názoru, že „multitaskingom“ sa stávame menej výkonní a že vyčerpáva naše mozgové funkcie: ,,Hoci si myslíme, že robíme niekoľko vecí zároveň, je to len diabolská ilúzia. Keď si ľudia myslia, že robia multitasking, v skutočnosti len veľmi rýchlo prechádzajú od jednej úlohy k druhej. To sa však deje na úkor našich poznávacích funkcií. Keď si myslíme, že plníme zároveň niekoľko funkcií, stávame sa menej výkonnými.“

Ďalší expert, Russ Poldrack z americkej Stanfordskej univerzity zistil, že pri procese učenia, pri ktorom dochádza k multitaskingu, smerujú nové informácie do zlej časti mozgu: ,,Ak sa študent učí a zároveň sa pozerá na televíziu, potom získané informácie smerujú do oblasti mozgu špecializovanej na zapamätanie nových procedúr a schopností, nie však faktov a myšlienok. Pri učení bez zapnutej televízie smerujú informácie do oblasti mozgu, kde sú usporiadané a klasifikované.“ Ďalší vedec povedal: ,,Ľudia nemôžu dosť dobre robiť multitasking, a ak to tvrdí, klamú sami seba.“

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť