modre oci
Nezaradené

Ročné náklady na slovenských VŠ

<p><span>Rozdiel v cen&aacute;ch za &scaron;t&uacute;dium na slovensk&yacute;ch vysok&yacute;ch &scaron;kol&aacute;ch je viac ako 2 000 eur. Zistil to internetov&yacute; port&aacute;l&nbsp;</span>&Scaron;tudentsk&eacute; financie<span>&nbsp;v prieskume verejn&yacute;ch a &scaron;t&aacute;tnych vysok&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l z decembra a janu&aacute;ra. Podľa port&aacute;lu vyjde najdrah&scaron;ie prv&aacute;ka na vysokej &scaron;kole &scaron;t&uacute;dium na&nbsp;</span><strong>Slovenskej zdravotn&iacute;ckej univerzite v Bratislave</strong><span>. Ročn&eacute; v&yacute;davky na tejto &scaron;kole vy&scaron;li na 2 125 eur.&nbsp;<br /><br /><span>Do n&aacute;kladov započ&iacute;tali ubytovan&eacute;ho na intern&aacute;te, cestovn&eacute; v&yacute;davky aj stravu v univerzitnej jed&aacute;lni, ako aj poplatok za prij&iacute;macie konanie či vydanie &scaron;tudentsk&eacute;ho preukazu.</span><br /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť