modre oci
Nezaradené

Slovákov vraj na 70 percent čakajú povolávacie rozkazy. Aká ja skutočnosť?

Ministerstvo obrany sa vyjadrilo k celej dezinformačnej kampani, ktorá sa šírila prostredníctvom internetu. Správa znela:

Muži vo veku od 18 do 55 rokov dostanú na 70 percent povolávacie rozkazy. Ak do 30. januára neodoprú výkon mimoriadnej služby, hrozí, že budú musieť narukovať.

Odopretie mimoriadnej služby v stave bezpečnosti je možné v zmysle platnej legislatívy už od roku 2005. V zmysle zákona môže občan, na ktorého sa vzťahuje branná povinnosť odoprieť v stave bezpečnosti výkon mimoriadnej služby, ak je v rozpore s jeho svedomím, alebo náboženským vyznaním.

Občan môže takéto vyhlásenie podať v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť a v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti.

Aktualizácia 15.1. 2015 16:30

„Rezort obrany sa ostro ohradzuje voči týmto informáciám. Nejde o žiadnu novinku, ktorá by akokoľvek súvisela so situáciou na Ukrajine alebo kdekoľvek vo svete,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Martina Balleková.

Odoprieť môžete len v stave bezpečnosti:

podľa zákona:
§4 ods 2: Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie) sa neprihliada.

Aby vyhlásenie malo zmysel treba ho podať v januári daného roka a pred krízovou situáciou. Týmto krokom dajú ľudia najavo že sú proti vojne.

src: www.zakonypreludi.sk FOTO: mil.sk

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť