Nezaradené

Sneh – zmrzlina s príchuťou znečistenia

Každý z nás sa v detstve určite dosť napočúval, že žltý sneh sa neje. Bohužiaľ, nová štúdia publikovaná v časopise Environmental Science: Processes & Impact naznačuje, že by sme sa konzumácii snehu ako takého, či už žltého alebo čisto bieleho, mali vyhnúť. Zistilo sa, že sneh pôsobí ako pomerne účinný pohlcovač malých čiastočiek, ktoré sú obsiahnuté hlavne vo výfukových plynoch. Každé sústo môžeme tým pádom prirovnať ku konzumácii zmrzliny s príchuťou znečistenia.

Na vdychovanie toxických, skoro neviditeľných častí znečisteného vzduchu zomrie ročne 3,3 milióna ľudí. Podľa Organizácie Spojených národov, len v Číne, ktorej hlavné mesto je neustále zamorené dusivou vrstvou smogu, je zapríčinených 1,4 milióna týchto úmrtí. Svetová zdravotnícka organizácia sa chystá vydať správu o počte úmrtí spôsobených týmto „človekom zapríčineným“ fenoménom, ktorý ohrozuje verejné zdravie.

Preto je dôležité naučiť sa, akými rôznymi spôsobmi môže byť znečistenie absorbované. Vedcom to ponúka detailnú predstavu o množstve pretrvávajúceho znečistenia vo vzduchu, ktorý dýchame, a o miere infiltrácie do iných častí prostredia, kde má tento efekt viac nepriamy charakter pôsobenia na ľudskú populáciu. Tím výskumníkov z McGill University v Montreale sa rozhodol preskúmať schopnosť snehu absorbovať tieto znečistené látky.

Tím použil nezvyčajnú komoru, v ktorej boli napodobnené snehové podmienky nášho životného prostredia. Zmiešaním rôznych typov prírodného snehu s kombináciou znečistenia vyskytujúceho sa bežne v emisiách, boli schopní posúdiť, koľko uniknutého znečistenia bolo rozpusteného alebo zachyteného v snehu. Spolu s organickým uhlíkom bola koncentrácia toxického znečistenia (vrátane benzénu, toluénu, etylbenzénu a xylénu) v snehu meraná pred, počas a taktiež po každom experimente.

Vedci zistili, že už po jednej hodine vystavenia snehu podmienkam sa miera obsiahnutého znečistenia rapídne zvýšila. Toxické čiastočky boli uväznené v malinkých kúskoch ľadu alebo boli rozpustené na vodu. To znamená, že sneh je obzvlášť účinný pohlcovač výfukových plynov áut.

A čo sa stane, keď sa sneh roztopí? Znečistenie zostane buď vo vode alebo sa vyparí späť do vzduchu. Na odpovedanie tejto otázky by nám však poslúžil nejaký ďalší výskum.

.src

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť