modre oci
Nezaradené

Aký je rozdiel medzi ženským a mužským mozgom?

Fascinujúca štúdia mozgov 949 mladých ľudí odhalila rozdiely medzi ženským a mužským mozgom.

Pri skúmaní mozgov použila štúdia typ zobrazovania pomocou vektorových vzťahov. Takýto typ dokáže odhaliť mikroskopické štruktúry živého mozgu.

U 428 mužov výskumníci zistili, že prepojenia v mužských mysliach prebiehajú viac medzi prednými a zadnými časťami, v rámci tých istých hemisfér mozgu. To vysvetľuje výhodu mužov pri motorických zručnostiach a orientovaní sa v priestore. Je to preto, lebo prepojenia medzi prednou a zadnou časťou mozgu napomáhajú spájať predstavu s následnou akciou.

Príklad zobrazenia pri mapovaní činnosti mozgu zo štúdie:

brain_connectivity

Mužský mozog (hore) vykazuje viac prepojení spredu-dozadu, kým ženský mozog (dole) je lepšie prepojený medzi hemisférami.

U 521 žien si výskumníci všimli viac prepojení medzi hemisférami. To vysvetľuje predpoklady žien na lepšiu pamäť a sociálne zručnosti. Autori štúdie uvádzajú, že komunikácia medzi hemisférami mozgu pomáha spájať intuíciu s analýzou.

Ľudia, ktorí sa štúdie zúčastnili boli vo veku 8 až 22 rokov, výskumníci najskôr hľadali odpovede na otázky, ako sa ľudský mozog vyvíja. Zistili, že do 13 rokov boli medzi pohlaviami len minimálne odlišnosti. Rozdiely sa začali objavovať výraznejšie až po puberte.

Jeden z autorov štúdie, Ruben Gur, dodal: „Je úžasné, ako mozgy žien a mužov sa v skutočnosti navzájom dopĺňajú.“

Podrobná mapa prepojení v mozgu nám pomôže pochopiť nielen rozdiely medzi tým, ako muži a ženy myslia, ale poskytne nám tiež lepší pohľad na príčiny mnohých neurologických ochorení, ktoré často súvisia práve s pohlavím.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť