mineralna voda
Jednohubky, Zaujímavosti

Šokujúce fakty o vode

Voda patrí medzi najvzácnejšie tekutiny na svete. Svetový deň vody sa od roku 1993 oslavuje vždy 22. marca. Na svete žije viac ako miliarda ľudí s akútnym nedostatkom pitnej vody, čo bolo aj jedným z primárnych dôvodov jeho vzniku.

O zdravotných účinkoch vody, jej význame pre život človeka i odporúčaných množstvách bývame informovaní pravidelne. My vám však prezradíme niečo, o čom ste možno ani netušili.

Viac ako 1,5 miliardy ľudí nemá žiadny prístup k čistej, nezávadnej vode.

Takmer 4 milióny ľudí každoročne zomrú na choroby súvisiace s príjmom znečistenej vody.

Priemerné WC spotrebuje 8 litrov čistej vody pri jednom spláchnutí.

Na výrobu kilogramu kávy je potreba až 11 000 litrov vody.

Viac ako polovica škôl na svete nemá prístup k pitnej vode.

Na výrobu jedného vydania novín sa bežne minie až 300 litrov vody.

Na poľnohospodárstvo pripadá zhruba 70% svetovej spotreby vody, pričom priemyselné odvetvia využívajú len 22%.

V niektorých štátoch Afriky a Ázie musí človek prejsť až 3,7 míle, kým sa dostane k najbližším zásobám pitnej vody.

Na vypestovanie jedného kilogramu ryže „padne“ 5000 litrov vody.

90% odpadových vôd je v rozvojových krajinách vypúšťaných do riek a potokov.

Takmer dva milióny detí zomrú každoročne na následky hnačiek spôsobených pitím chybnej vody.

Polovica nemocničných lôžok v celosvetovom meradle je obsadená pacientmi trpiacimi ťažkosťami súvisiacimi s požitím nekvalitnej vody.

Na päťminútovú sprchu spotrebujete viac vody ako ľudia z rozvojovej krajiny žijúci v slume za celý deň.

Jediným umytím rúk znížite riziko výskytu črevných ťažkostí o 35%.

Priemerná spotreba vody v jednej americkej domácnosti je až osemkrát vyššia než v indickej.

V subsaharskej Afrike je pravdepodobnosť úmrtia dieťaťa v dôsledku infekcií až 500-krát vyššia ako v Európe.

Jeden dolár zabezpečí dieťaťu z rozvojovej krajiny prísun vody na celý rok.

V dôsledku chýbajúcej či zdravotne nevyhovujúcej vody zomrie na svete jedno dieťa každých 15 sekúnd.

.src
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť