modre oci
Nezaradené

Strašiak menom krvné choroby

Dnes sa v tématicky nezameranom článku budeme venovať krvným chorobám. Ide o pomerne rozšírené a zákerné ochorenia, ktoré svojím obetiam dosť strpčujú život.

1. Anémia

Anémia aleb ochudokrvnosť je najčastejším krvným ochorením. O tejto chorobe môžeme hovoriť vtedy, keď množstvo červených krviniek klesne pod určitú hranicu. Táto hranica je konkrétne 135 g/l u mužov a 120 g/l u žien. Červené krvinky obsahujú farbivo (hemoglobín), ktoré prenáša kyslík. Pri nedostatku tohto farbiva vzniká základný príznak anémie, a teda nedostatok kyslíka v organizme. Anémiu delíme do troch skupín: Znížená tvorba Čk, Zvýšený rozpad ČK, Zvýšená strata ČK. Prejavom je bledosť kože, únavnosť, bolesti hlavy, neprospievanie, nechutenstvo, zvýšenie pulzu, pocit búšenia srdca, dýchavica, môže sa vyskytnúť aj kolaps. Ochrániť proti anémii sa môžeme len v prípade ak pochádza z vonkajších vplyvov. Napríklad vyšším prísunom železa. V prípade, že sa jedná o vrodenú anémiu ochrana neexistuje.

2. Leukémia

Leukémia je zhubným ochorením krvi. Pri tomto ochorené dochádza v kostnej dreni postihnutého k množeniu a hromadeniu bielych krviniek. Ide o najčastejšie nádorové ochorenie u detí. Leukémiu delíme na akútnu a chronickú (ďalej potom na rôzne podskupiny, ktorými sa ale nebudeme zaoberať). Akútna leukémia prebieha rýchlo. Biele krvinky pri nej nie sú schopné vývoju v plnohodnotnú bunku. U chronickej leukémie sa bunky prirodzene vyvíjajú avšak nie sú schopné zaniknúť. Leukémia býva liečená chemoterapiou a tiež transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. Rizikovými faktormi sú vek nad 50 rokov, vystavenie pesticídom a radiácii a tiež fajčenie (hlavne vďaka benzénu obsiahnutému v cigaretách, ktorý je karcinogénnym – rakovinotvorným prvkom)

3. Hemofília

Hemofília je genticky podmienená choroba prejavujúca sa poruchou zrážanlivosti. Postihnutý organizmus trpí najmä obmedzenou schopnosťou zastaviť krvácanie. Nasleduje zostručnený výklad prenosu hemofílie (nechcite vedieť aký dlhý bol v zdroji). Prenáša sa vo forme chybnej alely na chromozóme X , čiže ide o ochorenie gonosomálne recesívne (alela nesúca ochorenie leží výhradne na chromozóme-X) . Zvyčajne postihuje iba muža ( nie je príliš pravdepodobné , že by sa stretli dve chybné alely , žena s jednou chybnou alelou je iba skrytá prenášačka. Muži nemôžu byť skrytými prenášačmi, sú buď chorí (v tom prípade sú všetky ich dcéry prenášačky a všetci synovia zdraví – za predpokladu, že matka nebola prenášačkou), alebo zdraví. Nesprávny gén sa viaže na chromozóm X , ktorý so sebou nesie osudnú informáciu. Ženy majú dva pohlavné chromozómy X, muži jeden X a jeden Y. To znamená, že všetky dcéry hemofilikov sú prenášačky, pretože zdedili od otca postihnutý chromozóm X a všetci synovia hemofilikov sú zdraví, pretože od otca dedia chromozóm Y, na ktorý sa chybný gén neviaže. U detí ženy prenášačky môžu nastať vždy s päťdesiatpercentnou pravdepodobnosťou tieto prípady: Môže sa narodiť syn, ktorý dedí od otca zdravý chromozóm Y a od matky poškodený chromozóm X. je teda hemofilik. S rovnakou pravdepodobnosťou však môže syn od tej istej matky získať zdravý chromozóm X a potom je zdravý. Tým hemofília v tejto dedičnej línii končí. Ak sa narodí dcéra, získa od zdravého otca zdravý chromozóm X a od matky s päťdesiatpercentnou pravdepodobnosťou poškodený chromozóm X, je teda tiež prenášačkou. Existuje však päťdesiatpercentná nádej, že zdedí aj od matky zdravý chromozóm a potom rad přenášečiek a chorých končí. Výklad prenosu sa tu končí. Verím, že nie som jediný, ktorý ho čítal niekoľkokrát. Zhruba v 30 % prípadov však hemofília nie je zdedená po nikom z predkov, a vzniká novou mutáciou génov. Liečba hemofílie je vykonávaná injekčnou aplikáciou zrážacieho faktoru, chýbajúceho v krvi postihnutého. Výhodou je, že túto aplikáciu je možné vykonávať v domácom prostredí. 

4. Willebrandtova choroba

Ide o chorobu opäť dedičného charakteru. Je takmer úplne rovnaká ako hemofília. Jediným a zásadným rozdielom, je však možnosť postihnutia chromozómu-XX, a teda postihnutia žien. Obrovským problémom tohto ochorenia býva narozdiel od výhradne mužskej hemofílie, krvácanie počas pôrodov a menštruácie. Táto choroba býva taktiež liečená podaním injekcií s prvkom chýbajúcim v krvi. Krvácanie býva o dosť výraznejšie než u hemofílie, nakoľko tá sa zvykne prejavovať aj vnútorným krvácaním, pričom Willebrandtova choroba nie.

5. Sepsa

Je to celková reakcia organizmu na infekciu. Toto ochorenie sa môže od otravi krvi rozvinúť až k masívnemu kolapsu orgánov. Zdroje tejto choroby bývajú často v nemocničnom prostredí, napríklad infúzie. Sepsu je možné liečiť len do 6 hodín od infikovania krvi, inak nastáva spomínaný masívny a neodvratný kolaps orgánov.

Išlo o pomerne vyčerpávajúci, no poučný článok. Veríme, že ste sa dozvedeli niečo o chorobách strašiacich našu generáciu čoraz častejšie. Za pomoc s článkom srdečne ďakujeme Mgr. Silvii Končokovej PhD.


Jozef Kotrý | Tento článok pochádza z viacerých zdrojov.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť