modre oci
Nezaradené

Veda prehovorila: Samotné užívanie marihuany neznižuje IQ!

Užívanie marihuany počas rokov dopisevania nemá priamy vplyv na kognitívny vývoj, hoci teda tí, ktorí „trávu“ užívajú, sú pod vyšším rizikom zníženia inteligencie na základe iných faktorov.

Večné špekulácie opäť rozvíril ďalší výskum, ktorí odhalil, že na vzorke 2235 tínedžerov preukazovala nižšie hodnoty IQ tá vzorka, ktorá patrila medzi užívateľov marihuany. Výskum však odhalil, že deti, ktoré mali nižšie IQ, mali v detstve problémy so správaním, symptómy depresie a užívali aj iné látky – konkrétne teda predovšetkým alkohol a cigarety. A práve všetky tieto faktory sú reálnym dôvodom, prečo sa IQ v priebehu dospievania môže znižovať, pričom sa často označuje práve marihuana za zodpovednú, hoci teda nie je.

cannabis-afpgtv2

Druhá štúdia si vzala za vzorku 2000 dospievajúcich ľudí z Los Angeles a Minnesoty. Tak, ako predchádzajúca štúdia, aj oni prišli na to, že IQ u užívateľov marihuany kleslo. Taktiež však odhalili, že IQ kleslo aj u tých, ktorí marihuanu neužívali. Toto zistenie indikuje záver, že na IQ majú vplyv skôr faktory v pozadí ako rodinné pomery či dokonca genetické predispozície. Tráva s tým nemá nič spoločné.

Tieto výskumy patria jednoznačne medzi tie dôveryhodnejšie, keďže sa zamerali na dlhodobý výskum, narozdiel od iných, ktoré sa sústredia na jeden konkrétny bod. Vďaka tomuto prístupu tak mohli získať oveľa viac informácií, vďaka ktorým mohli prísť na to, aký celý rad faktorov môže k znižovaniu IQ prispievať.

4th-cannabis-seed-logo

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť